Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Praktiker staat dicht bij het bankroet, het einde van het avontuur lijkt in zicht

Volgens de marktbronnen, verkeert de Duitse doe-het-zelfketen Praktiker in grote financiële moeilijkheden en zou op het punt staan de boeken neer te leggen.

Tot laat in de nacht van woensdag op donderdag heeft de directie vergeefs gepoogd om een herfinancieringsovereenkomst te bereiken met haar schuldeisers. Volgens Bloomberg heeft Praktiker na de vruchteloze onderhandelingen aangegeven dat het “nu insolvabel is, gezien de buitensporige schuldenlast en het gebrek aan liquide middelen”.

Alternatieve financieringsbronnen waren noodzakelijk geworden nadat de verkoop van de participatie van Praktiker in het Luxemburgse groep Batiself SA mislukte. Die verkoop vormde een van de intrinsieke elementen in het herstructureringsplan dat vorig jaar in gang gezet werd.

Het dient gezegd dat de twee laatste jaren het ene slechte nieuws volgde op het andere: jaar op jaar zware verliezen, herstructurering, verkoop van activa, verandering van directie enz. Eind 2011 was er zelfs sprake van om de houders van de obligatie 2016 een bijdrage te laten leveren middels een aanpassing van de leningsvoorwaarden. Concreet werd toen voorgesteld om de coupon drastisch te verlagen (van 5,875% tot 1%). Die poging stuitte toen op de negatieve reactie van de houders op het voorstel (lees hier meer).

Op bedrijfsvlak was het eerste kwartaal teleurstellend en ook de vooruitzichten waren somber. Vorig jaar incasseerde de doe-het-zelfketen een nettoverlies (na belastingen) van 188,9 miljoen euro op een verkoop die niettemin 3 miljard euro bedroeg. In 2011 liep het verlies op tot 554,7 miljoen euro.

Op de secundaire markt getuigen de jongste prijzen die voor de obligatie gelden (2 tot 5%) van de dramatische toestand waarin de Duitse distributeur zich bevindt. Midden maart werd het effect nog verhandeld tegen 80% van de nominale waarde, maar nadien kelderde het tot de koersen die we nu kennen.

Deze enige emissie van de doe-het-zelfketen werd in februari 2011 uitgegeven en bracht toen Praktiker 250 miljoen euro op met eindvervaldag op 10 februari 2016.