Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Ruim 3% rendement op obligatie in dollars van Metropolitan Life Insurance

Metropolitan Life Insurance Company is samen met een aantal dochtermaatschappijen actief in de sector van de levensverzekeringen in de Verenigde Staten. Een logische nevenactiviteit is dan uiteraard asset management, diensten op het vlak van vermogensbeheer zijn eveneens belangrijk voor dit bedrijf.

Via de divisie Voluntary & Worksite Benefits worden ook groepsverzekeringen aangeboden, evenals gezondheidsverzekeringen. Anderzijds is er ook nog de divisie Corporate Benefit Funding die actief is in de financiële sector, onder andere wat betreft vastrentende waarden.

Metropolitan Life Insurance Company is geen nieuwkomer in het vak, het bedrijf werd opgericht in 1868 en heeft zijn hoofdzetel in New York. Het is een dochtermaatschappij van MetLife Incorporated, een bedrijf dat nog andere vertakkingen heeft in de sector verzekeringen.

Naar de toekomst toe zijn alle verzekeringsmaatschappijen, zowel in de VS als daarbuiten, gebaat bij een normalisering van de rentevoeten. Wanneer de rente stijgt, nemen de spreads toe en kunnen de bedrijven actief in de sector dus grotere winsten realiseren.

Op dat vlak zit Metropolitan Life goed, want gouverneur Janet Yellen van de Amerikaanse centrale bank heeft voor dit jaar nog maar liefst 3 renteverhogingen in het vooruitzicht gesteld. Of die er ook daadwerkelijk zullen komen, moet uiteraard nog afgewacht worden.

Wie gelooft in deze verzekeringsmaatschappij, kan kijken naar een obligatie in dollars (wisselkoersrisico) uitgegeven door financieringsdochter Metropolitan Life Global Funding. Ze loopt tot 19 december 2026 en heeft een coupon van 3,45%. Aan een koers van 101,50% bedraagt het rendement iets meer dan 3,27%.

Het betreft een senior niet-gewaarborgde obligatie verkrijgbaar in coupures van 1000 dollar. Metropolitan Life Global Funding heeft bij Standard & Poor’s een rating AA-. Daarnaast is er ook nog een senior niet-gewaarborgde obligatie van MetLife zelf die loopt tot 1 maart 2045 met een coupon van 4,05% en een rendement van iets meer dan 4% aan een koers van 97,65%. Deze is verkrijgbaar in coupures van 2000 dollar.

Bron

Website MetLife