Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Coupon van 4,25% gedurende 6 jaar voor de nieuwe perpetual van Solvay

Op de primaire markt heeft opnieuw een Belgische emittent zich aangemeld. En ditmaal geen kleintje, want het is niemand minder dan Solvay dat naar de obligatiemarkt kwam. Oblis geeft meer details over deze emissie.

Dit Belgisch bedrijf dat meer dan 150 jaar geleden werd opgericht heeft 300 miljoen euro opgehaald via een junior achtergestelde perpetual. De emittent heeft het recht om deze obligatie vervroegd terug te kopen, met een call in maart 2024 aan 100% van de nominale waarde. Tot op die datum heeft de bezitter van de obligatie recht op een jaarlijkse vaste coupon van 4,25%. Wanneer de call niet wordt uitgeoefend, zal de coupon variabel worden. Op basis van de modaliteiten vermeld op de obligatiefiche zal die coupon om de 5 jaar aangepast kunnen worden.

In de eerste notering op de secundaire markt kan deze obligatie, die verkrijgbaar is in coupures van 100.000 euro, gekocht worden aan 100,30% van de nominale waarde, waardoor het rendement op 4,17% kan berekend worden tot en met maart 2024.

De lening in kwestie heeft een rating BB bij Standard & Poor’s en dat is minder dan de rating BBB die het bedrijf Solvay zelf bij dit agentschap heeft. Het verschil moet uiteraard gezocht worden in het achtergesteld karakter van deze obligatie. Dat betekent concreet dat in geval van een faillissement de bezitters van de achtergestelde perpetuals achter de bezitters van de gewone obligaties en voor de aandeelhouders aan de beurt komen.

Het opgehaald geld zal hoofdzakelijk voor algemene bedrijfsdoeleinden gebruikt worden, inclusief de mogelijke herfinanciering van de bestaande perpetual waar 700 miljoen euro mee werd opgehaald. De eerste call voor deze obligatie kan in mei 2019 uitgeoefend worden.

Solvay is actief in geavanceerde materialen en chemische specialiteiten met als afzetmarkten sectoren als ruimtevaart, auto, batterijen, elektronica, gezondheid, mijnbouw, aardgas en olie…

Met hoofdzetel in Brussel stelt het bedrijf ongeveer 27.000 mensen te werk in 61 landen. Vorig jaar werd een omzetcijfer van 10,10 miljard euro gerealiseerd, waarvan 90% in activiteiten waarin het bedrijf tot de top 3 van de wereld behoort. Met een notering op Euronext Brussel, bedraagt de totale beurskapitalisatie 10 miljard euro.

De laatste kwartaalcijfers zijn op de website te raadplegen.

Opmerking

Voor het ogenblik is deze obligatie alleen bestemd voor niet-Belgische residenten. Aarzel niet om ons te contacteren op het nummer +32.2.533.22.40. Op dit nummer kan u ook uw orders doorgeven.