Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Bescherming van het spaargeld via kwalitatieve obligaties

Het zijn bewogen weken geweest op de financiële markten, waarbij zowel aandelen als obligaties forse koersbewegingen lieten optekenen. Beleggers die hadden gekozen voor obligaties van goede kwaliteit (uit de categorie Investment Grade) hebben de schade vorig jaar ongetwijfeld kunnen beperken. Ook het nieuwe jaar is van start gegaan met een verhoogde volatiliteit. Is het tegen die achtergrond aangewezen om de posities in obligaties van de beste kwaliteit nog verder uit te bouwen ?

Het valt in ieder geval op dat die kwaliteitsobligaties vorig jaar goed weerstand boden in moeilijke marktomstandigheden. De EuroStoxx 50 gaf vorig jaar bijna 15% prijs en de STOXX600 bevattend de grote aandelen circa 13%. Ook de speculatieve obligaties lieten flink van hun pluimen. De obligaties van goede kwaliteit konden echter veel beter standhouden. En niets wijst er op dat dit in de toekomst anders zal worden. Obligaties in euro van goede kwaliteit sloten het voorbije jaar dus af met een beperkt verlies.  Dergelijke beperkte terugval staat in schril contrast met de verliezen die door andere activaklassen werden geleden, tot genoegen uiteraard van de beleggers die in obligaties van goede kwaliteit waren belegd.

Herinneren we er nog even aan dat de obligaties uit de categorie « Investment Grade » op de markt zijn gebracht door emittenten van wie de financiële slagkracht door de ratingagentschappen als uitstekend wordt beschouwd. Daardoor is de kans groot dat het bedrijf in kwestie in staat zal zijn om aan de verplichtingen te voldoen.

Of met andere woorden: het betreft hier een belegging waar het etiket « zeker » op kan geplakt worden. Wat uiteraard niet uitsluit dat de koersen van deze kwaliteitsvolle obligaties in de loop van de jaren in waarde kunnen schommelen. Koersbewegingen zijn nu eenmaal één van de kenmerken van de financiële markten.

Hoe herkennen we obligaties van goede kwaliteit. Dat is helemaal niet moeilijk, de herkenning gebeurt op basis van de rating. In het geval van Standard & Poor’s zijn de obligaties van goede kwaliteit drager van een rating « BBB- » of hoger.

Grote interesse voor obligaties uit de categorie « Investment Grade »

De daling van de beurskoersen op het einde van vorig jaar was vooral te wijten aan de vrees voor een wereldwijde groeivertraging. Die vrees woog vooral op de meer speculatieve obligaties, meer bepaald die uit de categorie « High Yield ». Het was echter hartverwarmend om te zien dat de kwaliteitsvolle obligaties duidelijk bescherming boden in deze woelige tijden. De beleggers vonden (en vinden nog) bij deze obligaties een veilige bescherming voor hun spaargeld, ze fungeerden eens te meer als veilige vluchthavens.

Als bewijs daarvan kan verwezen worden naar een studie van Bank of America Merrill Lynch die aantoonde dat er in de eerste twee weken van december op de markt een rotatie plaatsvond op een formaat dat sinds 2001 niet meer was gezien.

Volgens het verslag van de bank steeg op wereldwijde schaal het gewicht van veilige obligaties in de portefeuilles van de beleggers van 23 naar 35%.

Het was geleden van de periode van de Brexit dat nog een beweging op zo’n grote schaal werd opgetekend. De Amerikaanse bank herinnerde er terloops nog even aan dat de Britten op 23 juni 2016 voor de Brexit stemden.

 

Bescherming en diversificatie van de portefeuille

Wie bij het begin van het nieuwe jaar zijn portefeuille vooralsnog wil reorganiseren en beschermen tegen de volatiliteitsrisico's die nog steeds aanwezig blijven , kan in de lijst van Oblis een breed aanbod gevonden worden van obligaties van het type « Investment Grade » m.a.w veilige obligaties dus.

Voor alle activaklassen geldt dat diversificatie een belangrijke factor blijft. Elke portefeuille moet voldoende gediversifieerd zijn, zowel wat betreft emittenten als wat betreft sectoren en valuta’s.

Nike, AB Inbev, Daimler…

Bij de keuzemogelijkheden viel onze blik op de eerste plaats op een obligatie in dollar met een aantrekkelijk dividendrendement uitgegeven door Nike. De obligatie in kwestie heeft een looptijd van 7 jaar.

Ze kreeg een rating « A- » bij Standard & Poor’s en biedt een rendement op jaarbasis van 3,73% op basis van een koers iets onder pari. De Amerikaanse producent van sportmateriaal publiceerde onlangs sterke kwartaalcijfers, wat de koers van het aandeel op de beurs van Wall Street een duwtje in de rug gaf.

Met dezelfde rating is er ook een obligatie van Anheuser-Bush InBev. De grootste brouwer in de wereld heeft een lening lopen met een looptijd van 3 jaar die op basis van een koers van 96% van de nominale waarde een rendement van bijna 4% te bieden heeft.

Wie in euro een gelijkaardig rendement wil, zal moeten kijken naar obligaties met een langere looptijd.

Dan komt bijvoorbeeld een obligatie van de Duitse autoconstructeur Daimler (Mercedes) in aanmerking. Deze loopt tot 2037 en biedt een jaarlijks rendement van 2,60% op basis van een koers iets onder pari (coupures van 1.000 euro).

Om te lezen

Vergeet vooral niet om het artikel van Oblis School over het verschil tussen obligaties en aandelen te lezen.

Daarnaast is ook het interview met Alexandre Goldwasser, bestuurder bij de Beursvennootschap Goldwasser Exchange, in Trends Tendances van vorige week de moeite waard. Boven dit interview stond een titel die aan duidelijkheid niets te wensen overliet: "Eindelijk weer fatsoenlijke rendementen ". Click hier om het interview te lezen.