Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Norddeutsche Landesbank stelt obligaties in coupures van 1.000 euro voor

Veel Europese obligaties worden uitgegeven in coupures van 100.000 euro, maar af en toe is het toch mogelijk om er te vinden die vanwege de kleinere coupures toegankelijker zijn voor de particuliere belegger.

Dat is bijvoorbeeld het geval met de obligaties van de Norddeutsche Landesbank, die leningen heeft uitstaan die verkrijgbaar zijn in coupures van 1.000 euro;

De eerste obligatie heeft een coupon 4,75% tot en met de afloopdatum op 02/10/2023. Op basis van een huidige koers van 95,19% kan het jaarlijks rendement berekend worden op 5,94%.

Met deze achtergestelde obligatie werd 225 miljoen euro opgehaald. Beleggers moeten er rekening mee houden dat achtergestelde obligaties een laag prioriteitsniveau hebben. In geval van insolvabiliteit hebben de houders van zulke obligaties pas recht op terugbetaling na de volledige aflossing voor de houders van niet-achtergestelde obligaties. Gezien het grotere risico, biedt dit type obligatie meestal een hoger rendement dan senior obligaties.

De tweede obligatie van Norddeustche Landesbank loopt tot 30/03/2026. Ze noteert aan een indicatieve koers van 89,95%. Op basis van een coupon van 3,50% kan het rendement berekend worden op 5,55%.

Met deze eveneens achtergestelde obligatie werd 200 miljoen euro opgehaald.

Wat moeten we weten over Norddeutsche Landesbank ?

Norddeutsche Landesbank is zoals de naam al laat vermoeden een bank die vooral in Noord-Duitsland actief is. Ze heeft ook kantoren in Londen, New York, Shanghai en Singapore.

Deze bank biedt een breed gamma aan financiële diensten aan en richt zich op particuliere klanten, bedrijven, instellingen en op de publieke sector.

Specialiteiten van het huis zijn investment bankieren en het financieren van landbouwers, vastgoed, bedrijven en scheepvaart. Daarnaast is Norddeutsche Landesbank ook actief in private banking.

Over de eerste 9 maanden van 2018 realiseerde de bank een winst voor belastingen en herstructureringskosten van 195 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 64 miljoen euro en dat bedrag lag duidelijk onder de 265 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder. In een toelichting op de cijfers stelde de bank dat vergelijken echter moeilijk is vanwege een wijziging in de manier van boekhouden.