Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Google rapporteert winst van 30,70 miljard dollar, vormen de obligaties van dit bedrijf een goede diversificatie ?

Op de beurs van Wall Street draait het resultatenseizoen momenteel op volle toeren. Alphabet, een bedrijf met hoofdzetel in de Amerikaanse staat California en de moedermaatschappij van bekende namen als Google, YouTube en Android, onderscheidde zich in positieve zin met de cijfers. Over het voorbije boekjaar 2018 werd een recordwinst van 30,70 miljard dollar geboekt. Deze prestatie kan de beleggers aanmoedigen om posities in dit bedrijf in te nemen in het kader van de diversificatie van hun portefeuille.

Deze Amerikaanse technologiereus heeft opnieuw een boekjaar achter de rug dat werd gekenmerkt door een uitzonderlijk sterke groei. Het laatste kwartaal van 2018 werd namelijk afgesloten met een sterke winststijging. Op kwartaalbasis bedroeg de nettowinst bijna 9 miljard dollar, op jaarbasis was dat dus 30,70 miljard dollar.

Dit bedrag spreekt nog sterker tot de verbeelding wanneer het wordt afgezet tegenover de resultaten van Amazon. Alphabet deed het maar liefst 3x beter dan de nummer één in de wereld van online verkopen én in de sterk groeiende sector van dienstverlening in de « Cloud ». Zelfs de prestaties van Apple vallen in het niets ten opzichte van die van Google.

Op operationeel vlak lijkt met dit bedrijf dus alles (of toch alleszins bijna alles) op wieltjes te verlopen. Op de bedrijfsresultaten viel namelijk niets op te merken. Maar met de beurskoers is het minder goed gesteld. Het bedrijf met hoofdzetel in Mountain View zag zijn koers in reactie op de cijfers niet stijgen maar dalen.

Naar de oorzaak van die zwakke prestatie moet niet lang worden gezocht: de beleggers op de beurs van Wall Street maken zich zorgen over het oplopende kostenplaatje bij dit bedrijf. Over het vierde kwartaal liepen die kosten op tot 31,07 miljard dollar, ten opzichte van 24,66 miljard dollar over het gelijklopend kwartaal 12 maanden voordien. De kosten swingen met andere woorden de pan uit.

De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de grote bedragen die Alphabet moet uitkeren aan andere bedrijven om zijn producten een voorkeurbehandeling te geven. Dat is zo bijvoorbeeld het geval met zoekrobot Google. Die wordt met heel wat concurrentie geconfronteerd en Alphabet moet dus diep in de buidel tasten om Google van een voorkeurbehandeling te laten genieten. De zogenaamde TAC kosten, wat staat voor « traffic acquisition costs » zijn op jaarbasis met 18% gestegen. Ze kwamen over het voorbije kwartaal uit op 7,44 miljard dollar.

Daarenboven heeft ook dit bedrijf, zoals overigens ook Twitter of Facebook, te maken met « fake news ». Sommige spelers in de sector proberen de publieke opinie te beïnvloeden door het verschaffen van nieuws dat uit de lucht is gegrepen. Dat is vooral het geval op Youtube. Het kost dan ook heel wat geld om goede en betrouwbare content aan te kopen.

Er spelen daarnaast nog andere factoren een rol. Zo is de beursgemeenschap bijvoorbeeld niet echt onder de indruk van een terugval met 29% van de "kost per clic". Die kost geeft een belangrijke indicatie van de gemiddelde prijs die wordt aangerekend aan de klanten die advertenties plaatsen.

Het is alleszins belangrijk om te vermelden dat Alphabet goed is voor ongeveer 1/3de van de mondiale digitale publiciteit. Die publiciteit is goed voor meer dan 20% van de inkomsten van het bedrijf.

Evenals een aantal andere spelers op de markt, zoals bijvoorbeeld Facebook, heeft ook Alphabet te lijden onder de groei van nieuwe concurrenten of met concurrenten die het bedrijf alleszins op de hielen zitten. Een goed voorbeeld daarvan is Amazon dat in dit domein een snelle groei laat optekenen.

Een « fiscaal aantrekkelijke » obligatie van Alphabet ex-coupon verkrijgbaar bij Oblis

Een bedrijf als Alphabet, dat een omzet van 100 miljard dollar op jaarbasis realiseert, heeft uiteraard verschillende obligaties uitstaan. Eén van die obligaties heeft nog een looptijd van 7 jaar en noteert momenteel onder pari. De koers bedraagt 93% van de nominale waarde.

Verkrijgbaar in coupures van 2.000 dollar bedraagt het rendement van deze obligatie meer dan 3%.

Vanwege het feit dat ze onder pari kan worden gekocht, is ze fiscaal interessant voor Belgische residenten. Ter herinnering: het rendement dat men krijgt bij het einde van de looptijd van een obligatie (“ Yield to Maturity “) is enerzijds samengesteld door de coupon en anderzijds door de meer- of minwaarde tussen de huidige prijs en de waarde bij terugbetaling. Deze twee componenten van het rendement van de obligatie zijn onderworpen aan afzonderlijke belastingsregimes. Coupons worden meestal aan 30% belast (als interest) terwijl verkregen meerwaarden vaak vrijgesteld zijn.

De  effectieve belastingvoet (E.B.V), berekend door de beursvennootschap Goldwasser Exchange, heeft als doel de grootte van de belastingdruk op het rendement van een obligatie te meten, uitgaande van het feit dat de obligatie wordt aangehouden tot de vervaldag. Op de obligatiefiches zoals die door Oblis worden gepubliceerd staat steeds de E.B.V. steeds vermeld.

Hoe lager deze belastingvoet, hoe fiscaal interessanter de obligatie als belegging is. In het geval van deze obligatie bedraagt de E.B.V. 20%. Wie over deze materie wil weten, mag daarvoor altijd beroep doen op de diensten van zijn financieel tussenpersoon bij Oblis.

Ook nog interessant om te weten is dat deze obligatie op 15 februari zijn halfjaarlijkse coupon uitkeert. Ze kan echter al zonder coupon, dus zonder verlopen intresten worden gekocht. Dit dankzij de service van Oblis.