Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Hamon vraagt haar obligatiehouders om grote inspanningen te doen

Het bedrijf, gevestigd in Mont Saint-Guibert en actief in de industriële engineering, publiceerde vrijdagavond een persbericht over een project om zijn schuld, met vervaldatum in januari 2020, met 5 jaar te verlengen. Tevens zou ook de terugbetaling op termijn en de coupon verminderd worden. 

Een drastisch plan 

Het plan heeft rechtstreekse gevolgen voor de obligatiehouders en zal worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering die op het punt staat te worden bijeengeroepen. Het maakt deel uit van een uitgebreid herstructureringspakket dat de onderneming in 2017 heeft doorgevoerd. In het persbericht van het bedrijf Hamon worden de laatste maatregelen met betrekking tot de financiering beschreven. 

Een van de aangekondigde maatregelen is de verlenging van de looptijd van de obligatie met vervaldatum in 2020 en de 5,5% coupon die de aandacht van de obligatiebeleggers zal trekken. Indien de Algemene Vergadering het plan goedkeurt, zal de verlenging tot 2025 gepaard gaan met een vermindering van 40% van de terugbetaling van de obligatie op de vervaldag en van de coupon.

De obligatieprijs lag al enkele maanden rond 60%, wat de erkenning door de markt van de moeilijkheden van de Groep weerspiegelt. Er kon dus geen goed nieuws verwachten worden. 

Het plan werd goedgekeurd door Sogepa, de Waalse publiek aandeelhouder van de Hamon-groep, die kondigde ook aan zijn intentie om obligaties aan te kopen voor een maximum cumulatief bedrag van EUR 10 miljoen, tegen een prijs die niet hoger is dan EUR 50.000 per obligatie, inclusief opgelopen rente en op voorwaarde dat het aantal ingebrachte obligaties minstens 185 bedraagt. Meer details zijn te lezen in het persbericht van de Sogepa.

Obligatiehouders zullen dus een keuze moeten maken

Deze ochtend hebben wij geen koper voor de obligatie kunnen vinden. De obligatiehourders zullen dus moeten kiezen : 

- ofwel houden ze de obligatie aan tot 2025  en krijgen ze 60% van de uitgifteprijs terugbteaald plus tijdens 5 jaar een gereduceerde coupon van 3,3% (vóór de roerende voorheffing voor de Belgische residenten).

- ofwel verkopen ze hun obligatie aan Sogepa tegen een maximale prijs van 50% inclusief rente. De voorwaarden van Sogepa's aanbod zijn gedetailleerd in het persbericht.

De Hamon-groep

Het bedrijf is actief op het gebied van engineering en projectmanagement en ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt koelsystemen, luchtverontreinigingsbeheersingssystemen, terugwinningsketels (HRSG) en schoorstenen voor de energieopwekking, olie en gas en bepaalde andere zware industriële sectoren zoals de metaalindustrie.

Twee jaar geleden heedt het bedrijf  een transformatieplan met verschillende initiatieven opgericht, waaronder het verkoop van dochterondernemingen in Brazilië, Zuid-Afrika en Frankrijk.  De Hamon-groep heeft ook een reorganisatie van zijn structuren uitgevoerd om zijn activiteiten rendabel. Vroeger was het meer een wedloop naar veel volume voor haar activiteiten. 

Een ander aandachtspunt van het plan is de diversificatie van de cliënten. De onderneming wilt haar producten en diensten aan andere sectoren dan haar huidige traditionele sectoren, namelijk de elektriciteitssector, ook aanbieden. Ze probeert een erkend speler voor de afvalsector en voor de maritiemetransport te worden.  

Diversificatie zal ook geografisch moeten worden uitgevoerd.

Tevens, streeft het bedrijf streeft de focus te zetten op haar diensten die voor recurrente inkomsten zorgen. Daardoor kan het bedrijf de volatiliteit van de bestellingen van haar cliënten proberen te dampen.

 

Bronnen: L'Echo, het persbericht van de Hamon-groep, het persbericht van Sogepa (in het frans)