Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Meer omzet met minder winkels voor Maxeda (BricoPlan-It), wat met de obligatie 2022 ?

De groep Maxeda DIY, moedermaatschappij van de merken Brico en Brico Plan-It, publiceerde enkele weken geleden het jaarverslag over het boekjaar dat op 3 februari werd afgesloten.

Volgens het Financieel Dagblad, dat inzage had in de documenten, slaagde de doe-het-zelver het boekjaar in kwestie met betere resultaten af te sluiten en dit ondanks een sterke concurrentie boven de Moerdijk.

Maxeda, eigendom van de investeringsfondsen Advent en Alpinvest, realiseerde over de 12 maanden tot en met 3 februari een omzetcijfer van bijna 1,40 miljard euro, of een stijging met 3% op jaarbasis. Het operationeel resultaat steeg op 57 miljoen euro echter nauwelijks.

De Belgische merken leverden een positieve bijdrage aan de resultaten. Daarnaast viel op dat de stijging van de omzet werd gerealiseerd met een kleiner aantal winkels: 374 tegenover 383 een jaar eerder.

Het Financieel Dagblad wees er nog op dat Maxeda sinds 2017 in een grote reorganisatie verwikkeld is. In Nederland zal het merk Formido verdwijnen ten voordele van Praxi. De structuur van de groep wordt vereenvoudigd en er wordt op synergie-effecten gemikt. Sommige winkels Formido werden ondergebracht bij Praxis, anderen werden verkocht aan concurrenten zoals Hubo. Daarnaast werden buurtwinkels geopend onder de naam Praxis City. Deze reorganisatiemaatregelen hebben uiteraard op de resultaten gewogen, evenals de intresten verschuldigd op de uitstaande schulden.

Maxeda heeft sinds juli 2017 een obligatie uitstaan via financieringsdochter Maxeda DIY Holding BV. Met een looptijd tot 15 juli 2022 en een coupon van 6,125% is ze verkrijgbaar aan 98,76%, waardoor het rendement 6,61% bedraagt. Dit hoog rendement weerspiegelt het speculatief karakter van de obligatie, getuige een rating B- bij Standard & Poor’s.