Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Mee surfen op de vloedgolf van nieuwe emissies of aandelen durven aankopen?

De historisch lage rentevoeten, in sommige gevallen zijn die rentevoeten zelfs negatief, hebben veel bedrijven er toe verleid om naar de obligatiemarkt te komen. De afgelopen weken werden de beleggers geconfronteerd met een vloedgolf aan nieuwe emissies. Waarom? Is het verstandig om op deze kar te springen? Of aandelen durven aankopen? 

Bij de nieuwkomers zijn er obligaties van goede en van minder goede kwaliteit, maar de emittenten staan bij wijze van spreken te drummen om nieuwe leningen op de markt te brengen, kwestie van een graantje mee te pikken van de lage rentevoeten. Voor de bedrijven in kwestie is dat natuurlijk een goede zaak. In hun zoektocht naar rendement blijven de beleggers deze nieuwe obligaties gretig oppikken, met als gevolg dat ze de rendementen nog verder naar omlaag duwen. Hoe moeten wij als belegger reageren op deze marktomstandigheden?

Waarom is er een recordaantal aan nieuwe emissies?

In de pers worden pagina’s volgeschreven over wat er op de primaire obligatiemarkt gebeurt. De cijfers zijn dan ook indrukwekkend. In de eerste week van september werd voor een bedrag van $ 74 miljard obligaties uitgegeven door Amerikaanse bedrijven met een rating Investment Grade. Verwacht wordt dat ertussen nu en het einde van de maand voor nog eens een bedrag van $ 50 miljard aan nieuwe emissies zal komen. Ook in Europa is er sprake van een drukke bedrijvigheid wat de emissie van nieuwe obligaties betreft, maar het gaat hier wel minder koortsachtig aan toe dan aan de overkant van de Atlantische Oceaan. De oorzaak hiervoor moet gezocht worden bij het feit dat Europese bedrijven sneller beroep zullen doen op bankkredieten en spaarzamer omspringen met de emissie van obligaties. Toch zou er op één week tijd voor een bedrag van €16,50 miljard aan nieuwe obligaties zijn geplaatst. Voor de beleggers zijn de lage rentevoeten uiteraard een negatieve factor, ze krijgen graag een hoog rendement op hun geld. Maar de bedrijven profiteren er maar al te graag van om hun schulden te herfinancieren. Dat is nu mogelijk aan lagere rentevoeten, waardoor fikse besparingen gerealiseerd kunnen worden.

Het zijn nochtans niet alleen die bedrijven die geld nodig hebben die profiteren van de voordelige rentevoeten om naar de markt komen. Ook bedrijven die over voldoende liquiditeiten beschikken en die in feite "cash-rich" zijn, komen geld ophalen op de obligatiemarkt. Het opgehaald geld met deze emissies wordt gebruikt voor het inkopen van eigen aandelen. Daardoor vermindert het aantal uitstaande aandelen op de beurs, waardoor deze bedrijven de beurskoers een extra duwtje in de rug geven.

Aandelen durven aankopen? 

In hun zoektocht naar rendement hebben de beleggers tot op de dag vandaag het aanbod op de obligatiemarkt gretig geabsorbeerd, waarbij steeds vaker risicovolle obligaties in portefeuille worden genomen. Het zijn namelijk alleen deze obligaties die nog een fatsoenlijk rendement te bieden hebben.

Zo plaatste staalbedrijf ThyssenKrup met een behoorlijk succes een obligatie. Sinds de emissie wordt deze obligatie door de beleggers nog steeds gezocht. De emittent heeft bij Fitch een rating High Yield, terwijl het rendement maar 1,78% bedraagt. De lening in kwestie is verkrijgbaar in kleine coupures, zodat ze een geschikte diversificatie kan bieden voor een belegger die een beperkte positie wil innemen. Maar anderzijds valt moeilijk te berekenen bij dit type obligatie of het rendement, dat nog steeds positief is, de risico’s wel voldoende weerspiegelt. Het lage rendement is namelijk een logisch gevolg van de grote vraag naar deze obligaties.

De zoektocht naar rendement heeft er nog niet toe geleid dat de beleggers een andere bron van interessante rendementen hebben ontdekt. En dan hebben we het meer bepaald aan aandelen met een hoog rendement. Veel beleggers staan weigerachtig om in deze aandelen te beleggen, ze laten zich afschrikken door de risico’s.

Die risico’s zijn misschien wel degelijk aanwezig, maar men moet zich ook afvragen of het opgelopen risico door te beleggen in deze aandelen voldoende beloond wordt door het rendement. Bij wijze van voorbeeld: de BEL 20, de belangrijkste Brusselse beursindex, biedt momenteel een gemiddeld verwacht dividend van 3,50%.

Het is niet de eerste keer dat Oblis de aandacht vestigt op de problematiek wat betreft de dividendenrendementen. Er zijn veel factoren die pleiten voor een belegging in hoogrenderende aandelen.

Ze zijn zeker volatieler dan hoogrenderende obligaties, maar sinds het begin van dit jaar hebben ze ook beter gepresteerd dan obligaties.

Deze aandelen zijn zeer liquide en bieden daarnaast een goede diversificatie voor een belegging in euro, want er is geen minimumbedrag voorzien in geval van een aankoop. (Bij Goldwasser Exchange bedraagt het minimumbedrag per positie wel €10.000).

In een aandelenbelegging worden aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement beschouwd als defensieve beleggingen. Ze zouden met andere woorden minder volatiel zijn dan gewone aandelen en dit precies vanwege de hoge dividenden die ze uitkeren. Het hoge dividend, dat op jaarbasis meestal stabiel blijft tot zelfs een stijgende trend vertoont, wordt beschouwd als een factor die de koersen van de aandelen in kwestie helpt stabiliseren.

Enkele investeringsideeën 

Bedrijf  Koers op 11/9 Beurswaarde in miljarden euro's  Bruto rendement brut /verwacht dividend 

Roerende voorheffing op het dividend

Performance in 2019
KBC  58,48 24,3 5,98% 30% 3,18%
AGEAS 50,90 10,0 4,52% 30% 29,52%
GBL 86,80 14,0 3,54% 30% 14,09%
APERAM 25,50 2,13 7,02% 40% 10,54%

KBC, een bekende naam in de Belgische banksector, is ook sterk aanwezig in Ierland, in Polen, in Hongarije en in Slovakije.

AGEAS, een verzekeraar, profiteert van de combinatie van de groei van de winst, hoofdzakelijk dankzij de bijdrage geleverd door de Aziatische activiteiten, van een sterke cash flow en van een stevige solvabiliteit. Dat moet dit bedrijf toelaten om met de regelmaat van een klok een hoger dividend uit te betalen.

GBL, een Belgische holding die steeds meer in niet-beursgenoteerde bedrijven belegt, heeft de posities in de energiesector afgebouwd. In deze sector was het bedrijf traditioneel sterk belegd. Het management verwacht dat over het lopende boekjaar een dividend zal uitbetaald worden dat minstens even hoog is als dat over het voorbije boekjaar.  

APERAM, een wereldspeler in de staalsector, is beter dan de concurrenten uitgerust om het hoofd te bieden aan tegenwind en dit vanwege de sterke balans. Vergeet niet dat het dividend onderworpen is aan een roerende voorheffing van 45%, dit vanwege de combinatie van een heffing van 15% in Nederland en een heffing van 30% in België

Tijdelijke promotie

Promotie: tussen 12 en 19 september 2019 17uur, krijgen onze klanten de kans om deze aandelen te kopen aan een verlaagde makelaarskost van 0,30 %, op voorwaarde dat het een transactie van minstens 30.000 euro betreft. Ze kunnen ook aandelen van de G.V.V. Retail Estates ook met deze verlaagde transactiekosten aankopen. 

Klanten van beurvennootschap Goldwasser Exchange kunnen hun orders telefonisch (+32.2.533.22.40) of per e-mail doorgeven.

Bronnen : Bloomberg Dividend Estimates, JP Morgan