Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Ontdek de geschiedenis van Goldwasser Exchange : een familietraditie om zich ten dienste van de klanten te stellen

Doorheen drie generaties  begeleidt de beursvennootschap Goldwasser Exchange de spaarders en de beleggers in hun zoektocht naar rendement op hun spaargeld. Sinds die beginperiode is het beroep ingrijpend veranderd. Maar de fundamentele waarden die vanaf de oprichting gehanteerd werden gelden nog steeds. Die waarden hebben betrekking op respect, beschikbaarheid, eerlijkheid en strengheid.

De oprichter 

Nadat de Tweede Wereldoorlog achter de rug was, werd Adolf Goldwasser (in de wandeling « Dolly » genaamd) benaderd door de Brusselse wisselagent Drogné die hem een voorstel deed. Hij was op dat moment werkzaam als boekhouder en administratief verantwoordelijke bij verschillende Antwerpse diamantairs. Wisselagent Drogné had binnen zijn sector een goede reputatie opgebouwd vanwege zijn integriteit, zijn krachtige aanpak, zijn discretie en zijn toewijding. Dolly Goldwasser hapte toe en werd verantwoordelijk voor de Antwerpse vestiging van deze wisselagent. Hij bouwde er de verkoop van valuta’s en goud uit, in zoverre dat het kantoor in Antwerpen zich qua grootte kon meten met de Brusselse vestiging. Weldra werd Dolly Goldwasser dan ook de vennoot van Drogné.

De jaren verstreken en bij het begin van de jaren 80 waren de vennoten van plan om met pensioen te gaan. André, de zoon van Dolly, werkte om dat moment als burgerlijk ingenieur met een ULB-diploma in 1976 behaald bij het Amerikaans bedrijf IBM. Hij liep stage bij het Brussels kantoor van Brogné,  met de bedoeling om het officieel statuut van wisselagent te krijgen. Dat was uiteraard nodig om het beroep van wisselagent te mogen blijven uitvoeren. Zodra hij zich wisselagent mocht noemen, nam hij de touwtjes in handen van het Antwerps kantoor. Dat deed hij samen met Richard Gabay. Dat Antwerps kantoor was inmiddels een onafhankelijke entiteit geworden.

De uitbreiding van de activiteiten en de komst van de 3de generatie

In 1986 richtte André Goldwasser als volgende logische stap Goldwasser Exchange op. Deze stap ging gepaard met een uitbreiding van de activiteiten richting transacties op de beurs en vermogensbeheer. Hij slaagde er in om een cliënteel van bedrijven aan te trekken als aanvulling op het al bestaande cliënteel van particulieren. Dat gebeurde in de periode dat overal de computer zijn intrede deed. André Goldwasser omringde zich met jonge en gemotiveerde medewerkers. Eén van hen was Maya Jamous, die nog altijd actief is bij Goldwasser Exchange.

Bij de aanvang van de nieuwe eeuw maakte rond 2000 de derde generatie Goldwasser haar opwachting. Het is deze generatie die momenteel Goldwasser Exchange runt. Alexandre, de oudste zoon van André, behaalde zijn diploma rechten aan de universiteit van Bar-Ilan in de buurt van Tel Aviv. Hij kreeg een tijdje later gezelschap van zijn broer Raphaël, die een opleiding als handelsingenieur kreeg aan de ICHEC. Door de komst van Alexandre en Raphaël werd het familiaal karakter van het bedrijf nog versterkt. Hun komst viel samen met een andere gebeurtenis die nieuwe perspectieven opende: André Goldwasser besloot om het kantoor te verhuizen naar Brussel, waar hij zich vestigde in de deelgemeente Sint-Gillis. Het kantoor daar ligt tegenover het gemeentehuis. Zijn strategische zet kende succes, want al snel werd een forse groei van de activiteiten in Brussel opgetekend.

Om de overstap te vergemakkelijken en om het hoofd te bieden aan toekomstige uitdagingen, nam André Goldwasser in 2013 een belangrijke beslissing. Hij stelde het kapitaal van Goldwasser Exchange open voor twee nieuwe mensen: Jonathan, de zoon van zijn broer  Marc die een diploma elektriciteit aan de ULB behaalde en die bij Engie verantwoordelijk was voor een aantal projecten, en Alain Guigui, gediplomeerd in de rechten met als specialiteit fiscaal recht aan de Université de Catholique de Louvain. Deze laatste was advocaat aan de balie in Brussel.  

De nadruk op competenties, digitalisering, aanpak op mensenmaat en gepersonaliseerde dienstverlening

Het bedrijf, met aan het hoofd de 4 partners-zaakvoerders, telt momenteel een 12-tal medewerkers, die een breed aanbod aan competenties kunnen voorleggen.

Het aanbod aan diensten en producten is eveneens zeer verschillend. In dat verband verwijzen we bijvoorbeeld naar OBLIS, de informatieve website gespecialiseerd in obligaties. In zijn vakgebied is dit de meest gelezen site van ons land. OBLIS ontstond in 2010 op initiatief van Alexandre Goldwasser. Deze site verstrekt uitgebreide informatie over emittenten van obligaties, over nieuwe emissies in euro en in vreemde valuta’s, maar biedt ook talrijke beleggingsideeën. Die worden aangevuld met alle mogelijke informatie voor spaarders over juridische en fiscale onderwerpen.

Klanten  krijgen de vrije keuze wat hun beleggingen betreft

« De banken bieden hun klanten meestal hun eigen financiële producten aan, maar dat doen wij dus niet. Onze klanten krijgen de keuze uit een groot aanbod aan obligaties en aandelen, maar ook uit de beste beleggingsfondsen die in het verleden hun sporen hebben verdiend, zo zegt Alexandre Goldwasser op overtuigende wijze. Op deze manier krijgen onze klanten de keuze om zelf hun portefeuille samen te stellen ». Uiteraard kunnen ze daarbij beroep doen op de ervaring van de commerciële afdeling van Goldwasser Exchange die wordt geleid door Alexandre Goldwasser. Van deze visie maakt ook Maya Jamous, medewerkster van het eerste uur, nog altijd deel uit.

Beheer van de portefeuille voor rekening van de klanten

Ook de klanten die zelf hun portefeuille niet kunnen of niet willen beheren, kunnen beroep doen op de diensten van Goldwasser Exchange. De medewerkers van de beursvennootschap zullen voor hen de beste belegging op maat selecteren. Er worden verschillende formules aangeboden, waarbij de uiteindelijke keuze afhankelijk zal zijn van de wensen van de klanten en van hun profiel. Deze afdeling van het bedrijf wordt gerund door Raphaël Goldwasser en Jonathan van den Berg : « Wij voeren een voorzichtige politiek en dat is niet onbelangrijk in een tijd dat de financiële markten steeds volatieler worden »,  zo merkte Raphaël Goldwasser op.

Het belang van begrijpelijke informatie die overal toegankelijk is

Het informatieve en digitale luik van het bedrijf wordt verzorgd door Jonathan Goldwasser en zijn team. Sinds zijn komst bij Goldwasser Exchange koesterde Jonathan de ambitie om de technologie van de beursvennootschap op punt te stellen. Hij is de geestelijke vader van Goldwasser Online, de innovatieve interface die de klanten van het bedrijf kunnen raadplegen. « Goldwasser Online laat onze klanten  toe om hun portefeuille op eender welke moment te visualiseren, waar ze zich ook op de wereld bevinden en dat op een heel eenvoudige manier. De raadpleging kan zowel gebeuren via de pc als via de tablet of de smartphone. Iedereen kan een kalender raadplegen met alle data over de uitbetaling van coupons en dividenden.

Jurische en fiscale adviezen zijn ook mogelijk

Wie op zoek is naar dit soort adviezen, kan zich richten tot Alain Guigui. Hij geeft advies over giften, testamenten maar ook over over het oprichten van gewone vennootschappen, die voordien burgerlijke maatschappen werden genoemd. Deze zijn eveneens belangrijk bij een verstandig beheer van het patrimonium. Ook op dat vlak kan Goldwasser Exchange een helpende hand toesteken.

Het beroep is veranderd, maar de waarden zijn dezelfde gebleven

Sinds Dolly Goldwasser wisselagent werd in Antwerpen, heeft het vak een grondige face-lift ondergaan. Maar onderliggend is aan de kern van de zaak niet zo veel veranderd: persoonlijke relaties, ethiek en respect voor het gegeven woorden staan onveranderlijk ten dienste van hetzelfde objectief: de klanten  en hun familie tevreden stellen. Dat is wat Goldwasser Exchange nu al generaties lang doet.

Wanneer u wilt weten hoe Goldwasser Exchange u kan helpen bij het invullen van uw wensen en behoeften: aarzel dan niet om ons te contacteren op 02/533.22.40. We kijken er naar uit om u te ontmoeten.

Van links naar rechts: Jonathan Goldwasser, Alain Guigui, Alexandre Goldwasser en Raphaël Goldwasser.