Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

"The sky is the limit" in de sector van de cloud. Hoe kan u uw portefeuille daarvan doen genieten?

Cloud Computing profiteert van de exponentiële explosie van gegevens. De ruimte voor vooruitgang blijft enorm groot. Maar als je "grote gegevens" zegt, zeg je ook "grote bedrijven". Een meevaller waarvan zowel de IT-giganten als enkele nichespelers profiteren. Ontcijfering en investeringsmogelijkheden.

Steeds meer objecten zijn met elkaar verbonden, dat kan gaan van de voor de hand liggende computers tot en met simpele deurknoppen. Die verbondenheid ligt aan de basis van een krachtige groei van alles wat van ver of van dichtbij met data te maken heeft. We denken daarbij aan het Internet of Things, streaming video, allerlei soorten games, digitale assistenten die ons voorbereiden op de komst van de artificiële intelligentie, de “veruberisering van talrijke activiteiten” (het gegeven dat steeds meer zaken gedeeld worden), deze liggen aan de basis van een versnelling in de productie en circulatie van gegevens. De opmars van de data valt niet meer te stuiten, zo veel is zeker.

Sinds 2016 zijn we aanbeland in het tijdperk van de ‘zettabytes’, waarbij 1 zettabyte overeenstemt met maar liefst 1 triljoen gigabytes. Die zettabyte is de eenheid in dewelke het wereldwijd verkeer van de big data wordt verrekend.

Om deze enorme hoeveelheid data onderdak te geven en te beheren zijn er de datacenters. Deze worden allemaal samen onder de gemeenschappelijke noemer “cloud” ondergebracht en zijn in de huidige wereld onmisbaar geworden. Ze maken ons het leven gemakkelijk, want ze geven toegang tot data op eender welke plaats, aan eender wie en via eender welk toestel. Het kan dus gebeuren via een gewone computer, van een tablet of via een smartphone. Het opslaan van data vereist ook specifieke werktuigen die de analyse van die data mogelijk maken. Meer algemeen gesproken laat de cloud de gebruikers toe om het overgrote deel van de digitale gegevens extern te plaatsen. Dat gebeurt dus via servers die de data opslaan en daarvoor gebruikmaken van speciale software.

De cloud als principe: verschillende soorten benaderingen en verschillende vormen van dienstverlening

Op de keper beschouwd komt de cloud voor in 2 verschillende vormen: de cloud in zijn privévorm en de cloud in een publieke vorm. De cloud in zijn privévorm is louter en alleen bestemd voor één enkel bedrijf. Belangrijke troeven zijn in dit geval veiligheid en vertrouwelijkheid. Maar er zijn ook nadelen aan verbonden: de installatie van de infrastructuur is relatief duur en bovendien weinig flexibel in geval van een mogelijke uitbreiding.

De cloud in zijn publieke vorm biedt de bedrijven het voordeel van het delen van de servers in een datacenter, waarbij de data uiteraard confidentieel blijven. Het is bovendien makkelijk om servers en/of applicaties toe te voegen wanneer de behoeften van het bedrijf in kwestie toenemen. Dankzij de publieke vorm van de cloud moet het bedrijf zelf niet in de infrastructuur investeren. Bovendien is de huurprijs van de opgeslagen informatie in functie van de hoeveelheid in de cloud opgeslagen en behandelde data.

Dat betekent echter niet dat er sprake is van een strikte scheiding tussen beide vormen van opslag in de cloud. Sommige bedrijven doen beroep op de cloud in publieke vorm, maar bewaren sommige data in de cloud in publieke vorm. In dat geval wordt er gesproken van een hybride vorm van cloud. Voor deze optie wordt vooral gekozen door overheidsbedrijven, door administraties, door energiebedrijven, door farmaceutische bedrijven, door technologiebedrijven…Kort samengevat: door alle bedrijven die gevoelige data of data met een hoge toegevoegde waarde effectief “in house” willen bewaren. IBM heeft zich gespecialiseerd in deze vorm van cloud.

Het aanbod aan diensten in de cloud kan in 3 belangrijke categorieën opgedeeld

 

Naam Afkorting Beschrijving  Complexiteit  
Infrastructure as a service  IaaS

Biedt een basisaanbod aan IT-infrastructuur

Basisaanbod
Platform as a service  PaaS

Biedt toegang tot een externe infrastructuur voor de configuratie en installatie van eigen applicaties

Middelmatig
Software as a service  SaaS

Biedt de klanten toegang via internet aan alle beschikbare software en automatische updates voor de analyse van gegevens

Geavanceerd 

Amazon en Microsoft als zwaargewichten in de sector

Volgens de voorspellingen van researchbureau Gartner zal de wereldwijde markt voor de cloud doorgroeien tot 331 miljard dollar in 2022, tegenover 214 miljard dollar in 2019. Dit komt neer op een groei met 15 tot 20% per jaar. De cloud is goed voor ongeveer 15% van alle IT-uitgaven (hardware, software en ontwikkeling).

5 bedrijven verdelen 80% van de cloudmarkt onder elkaar. Amazon Web Services (AWS), de cloud divisie van Amazon, is onbetwistbaar de nummer 1 in zijn sector. Dit bedrijf beschikt over het voordeel dat het destijds als eerste op de markt was. AWS was in 2018 goed voor ongeveer 1/3de van de totale cloudmarkt en voor bijna 50% van de publieke cloudmarkt.

Het zijn met name de clouddiensten en niet de online verkopen die momenteel de belangrijkste groeimotor zijn voor Amazon. Ze zijn tevens ook de belangrijkste bron van winst voor het bedrijf: in 2018 bedroeg de omzet van AWS 25,40 miljard dollar of 11% van het globale omzetcijfer. Het bedrijfsresultaat van 7,30 miljard dollar bij de clouddochter was anderzijds goed voor 70% van de winst van Amazon.

De teleurstelling over de aangekondigde daling van de online verkopen bij de publicatie van de kwartaalresultaten op 24 oktober resulteerde in een eerste daling van 6% tijdens de beurssessie. De daling werd in minder dan 3 dagen verwijderd.

Deze leider in de cloud beschikt nog over voldoende marge om te groeien. AWS is vooral gespecialiseerd in Iaas en dat is het segment waar de hoogste marges gerealiseerd worden. De klanten van het bedrijf zijn welbekende namen: Netflix, Twitter, Expedia, Pinterest, Slack, Lyft, BBC, Adobe, Baidu, Volkswagen, Ford enzovoort doen allen beroep op de diensten van AWS. Maar AWS is meer dan alleen maar een verhuurder van infrastructuur, het biedt ook andere diensten aan zoals het voorspellen en het analyseren van data.

Op de tweede plaats vermelden we Azure, de cloud divisie van Microsoft. Het is moeilijk om AWS en Azure met elkaar te vergelijken, want dit laatste bedrijf is weliswaar goed voor 16% van de cloudmarkt maar toch is het maar één van de drie dochters van Microsoft die in dit domein actief zijn. Er moet ook rekening gehouden worden met Office 365 dat 180 miljoen professionele gebruikers telt (waarvan 20% een abonnement heeft) en met Office en Dynamics 365. Deze stellen via een abonnement applicaties op het vlak van productiviteit en CRM (Client Relationship Management of beheer van klanten) ter beschikking.

Azure realiseert op zijn eentje een omzetcijfer van 13 miljard dollar. Dat bedrag moet opgeteld worden bij de andere clouddiensten uit het aanbod van Microsoft die samen goed zijn voor een omzet van 44 miljard dollar. Bij Microsoft zijn vooral het aanbod aan PaaS en daarnaast ook dat van SaaS die zich in positieve zin onderscheiden. Beiden zijn het meest dynamisch en bieden ook de beste groeimogelijkheden. Maar is er nog een ander sterk punt dat in het geval van Microsoft moet worden vermeld: de online games via streaming vergen heel wat rekenwerk en dus ook heel wat energie. Deze zijn eveneens in de cloud ondergebracht. Microsoft koestert dus de ambitie om de Netflix van de gameswereld te worden.

De cloud is weliswaar maar een deel van de activiteiten van Microsoft, maar levert wel een belangrijke bijdrage aan de winst. Dat blijkt trouwens ook uit de waardering van het aandeel op de beurs. De koers van Microsoft stagneerde gedurende een 15-tal jaren, maar is in de afgelopen jaren verdubbeld. Dat kan tellen in een periode dat de grote technologiebedrijven meer en meer bedreigd worden door de anti-monopoliewetgeving. Microsoft slaagt er dus dankzij de cloud goed in om zijn streng te trekken. Daarnaast heeft Miscrosoft net het 10 miljard dollar Jedi contract van het Pentagon, ten koste van Amazon AWS, gewonnen.

Andere belangrijke bedrijven en nichespelers

Na deze 2 mastodonten volgt Google Cloud Platform met een omzetcijfer van 8 miljard dollar. Dit bedrijf mag rekenen op de sterke verkopen van G Suite, het aanbod aan professionele applicaties dat de Microsoft Office 365 beconcurreert. Daarnaast is er nog Alibaba met een omzet van 4,50 miljard dollar dat profiteert van de enorme groei van de Chinese markt. We mogen ook natuurlijk IBM met een omzet van 4 miljard dollar niet vergeten, dit bedrijf heeft recent Linux (de ontwerper van Linux 34) over genomen voor een 34 miljard dollar. Deze laatste positioneert zich vooral in de hybride vorm van de cloud.

Daarnaast zijn er in de cloud nog een aantal nichespelers met bepaalde specialiteiten in de verwerking van data en in CRM. Zo zijn er onder andere Oracle, SAP en Salesforce, evenals bedrijven gespecialiseerd in servers en virtuele netwerken zoals VWware en Dell. Minder bekend zijn Rackspace en Workday.

Hoe kan ik investeren in de cloud?

De meeste grote spelers in de sector zijn aanwezig op de obligatiemarkt, hoofdzakelijk met obligaties in dollar. Hun rendementen liggen steeds in lijn van hun Investment Grade ratings. De obligatie Amazon met looptijd tot 2023 biedt een rendement van ongeveer 2%, met een rating AA- bij S&P. De obligatie van Microsoft met looptijd tot 2026 met rating AAA heeft een licht hoger rendement en langer maturiteit. 

Wie wil profiteren van de groei van de cloud en wie de risico’s aandurft, kan uiteraard ook altijd kijken naar aandelen. Oblis geeft hieronder de belangrijkste gegevens weer van de spelers in de sector. Het betreft hier steeds bedrijven die een positief advies van Bloomberg krijgen.

Naam Koers Beurskapitalisatie Prestatie sinds 1 januari  2019 % analisten dat positief is voor het aandeel
Amazon Inc. USD 1801,71 USD 893,20 miljard 17,06% 96,4% 
Microsoft  USD  146,46 USD 1.102,1 miljard 44,49% 92,1%
Google  USD 1291,44 USD 890,90 miljard 22,45% 86,7%
Salesforce USD  158,15  USD 138,60 miljard 16,67% 92,9%
Alibaba  USD  182 USD 473,80 miljard 33,14% 98,3%
SAP  EUR  120,06 EUR 148,20 miljard 38,33%  95%