Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Obligatie AB Inbev 2,5% 15/07/2022 in dollar gedeeltelijk vervroegd terugbetaald

De obligatie van AB Inbev in dollar met coupon van 2,50% die loopt tot juli 2022 werd gedeeltelijk terugbetaald. Hieronder volgt een woordje uitleg over deze operatie.

De call of het recht van de emittent op vervroegde terugbetaling

Bij de emissie van een obligatie houdt de emittent zich dikwijls het recht voor om deze vervroegd terug te betalen op basis van een tijdschema dat op voorhand moet bekendgemaakt worden. De belegger die de obligaties koopt, wordt verondersteld dus op voorhand te weten op welke data de obligatie vervroegd terugbetaald kan worden. Bovendien weet die belegger ook op voorhand aan welke koers die terugbetaling zal gebeuren.

Er is nog een andere vooruitbetalingsoptie die bedrijven kunnen gebruiken: de Make Whole Call.

Wat is een Make Whole Call?

Obligaties die een Make Whole Call (MWC) meekrijgen, bevatten ook een optie voor vervroegde terugbetaling. De emittent kan zich zodoende het recht voorbehouden om de lening in kwestie geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen. Er is echter een duidelijk verschil tussen Make Whole Calls en klassieke calls. Deze laatste zijn voorspelbaar op basis van de bij de emissie meegegeven kalender, maar de Make Whole Calls kunnen op eender welk moment uitgeoefend worden.

Wanneer de emittent beslist om de Make Whole Call deels of zelfs volledig te activeren zal de betreffende obligaties deels of volledig terugbetaald worden. Bij de uitgifte van de obligatie geeft de emittent aan dat hij van deze optie gebruik kan maken. In de praktijk maken emittenten zelden gebruik van deze optie omdat het duur is. De vervroegde terugbetaling van de obligatie vindt plaats tegen een hogere prijs dan de marktprijs.

De AB Inbev 2,5% 15/07/2022 Obligatie in USD, gedeeltelijk terugbetaald voor de vervaldag.

Beleggers die de AB Inbev-dollarobligatie met een coupon van 2,5% en vervaldatum 15/07/2022 bezitten, merkten op dat een gedeeltelijke terugbetaling van deze obligatie op hun rekening had plaatsgevonden.

De obligatie had geen “klassiek calls schema” maar well een "Make Whole Call". De onderneming heeft dus het recht om een vervroegde, gedeeltelijke of volledige terugbetaling te doen. 

Concreet, wat is er gebeurd?

De AB Inbev obligatie van 2,5% 15/07/2022 USD werd terugbetaald tegen 102,032%. Dit prijs is hoger dan de marktprijs op de 29 oktober, maar ook hoger dan de uitgifteprijs (die 99,518% bedroeg) van de obligatie.

Het verschil tussen de terugbetalingsprijs en de uitgifteprijs van de obligatie wordt "terugbetalingspremie" genoemd en is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing.

Daarnaast werd ook een pro-rata coupon betaald.

Het betreft de periode tussen de betaling van de laatste coupon op 15 juli 2019 en de datum van de gedeeltelijke vervroegde terugbetaling (29 oktober). Deze pro-ratacoupon is eveneens onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing.

Om technische redenen werd de transactie via verschillende afschriften op de rekeningen van onze klanten geboekt. 

Waarom wil een emittent een obligatie vervroegd terugkopen?

De emittent weet dus op basis van bovenstaande berekening exact welk bedrag hij vervroegd zal terugbetalen. Op deze manier kan hij zijn schulden op een meer dynamische manier beheren. In Europa zijn deze Make Whole Calls misschien minder bekend, maar de Amerikanen zijn er goed mee vertrouwd. De emittenten maken er gebruik van om hun schuldenlast af te bouwen of om zich aan voordeliger voorwaarden te herfinancieren. Dit laatste gebeurt uiteraard bij voorkeur wanneer de rentevoeten dalen.

Wat zijn de gevolgen voor de belegger?

De belegger had er uiteraard op gerekend om coupons te ontvangen tot op de vervaldatum van de obligatie, datum waarop hij ook het geïnvesteerde bedrag terug mag ontvangen. Hij ontvangt dit geld dus echter vervroegd. Wat betekent dat hij de mogelijkheden moet aftasten om het geld te herinvesteren, dit uiteraard op basis van de marktomstandigheden die op dat moment gelden.

Herinvesteringsmogelijkheden

In de selectie van Oblis kan men investeringsmogelijkheden vinden. Recent heeft Shell International Finance Company (met een AA-rating) een obligatie op 5 jaar met een coupon van 2% uitgegeven.  Die noteert ongeveer 99,50% op de secundaire markt voor een rendement rond 2,10%.

De Amerikaanse chocolademaker Hershey (met een A-rating) heeft ook recent een obligatie op 5 jaar uitgegeven. Die geeft een rendement rond 2,12%.

Eerder deze maand heeft Hyundai Capital America (rating BBB+), een dochteronderneming van de Koreaan fabrikant, twee nieuwe obligaties uitgegeven, waarvan er één die in 2022 vervalt, voor een rendement rond 2,65%.

Deze obligaties zijn terug te vinden in deze bredere lijst van dollarobligaties met een maturiteit van maximum 5 jaar, maar waaronder risicovoller obligaties zich ook bevinden.  Een voorbeeld daarvan is de obligatie van Delta Airlines met een coupon van 2,9% en een looptijd van 28/10/2024, die een rendement heeft van 3,19% voor een BB rating.

Andere obligaties met langere looptijden bestaan ook in onze selectie.  

Goed om te weten

Een tweede deel van deze obligatie op haar beurt zal vervroegd terugbetaald worden. De voorwaarden zijn nog niet bekend. Oblis houdt u in ieder geval op de hoogte van wat er zal gebeuren.