Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

De nieuwe obligatie Quatrim (Casino Guichard) 5,875%: voor beleggers die gewaarschuwd zjin

In het kader van het herfinancieringsplan dat op 22 oktober werd aangekondigd, heeft Casino Guichard op de obligatiemarkt 800 miljoen euro opgehaald. Het bedrif gebruikte hiervoor een enigszins ongewoon methode.

Om haar schuld met succes te kunnen opvoeren, gebruikt de Saint-Etienne groep haar dochteronderneming, genaamd Quatrim, die zij voor 100% controleert, als emittent voor de nieuwe obligatieuitgifte. Het rendement was 5,875% op het moment van uitgifte, voor deze lening die in vijf jaar vervalt. Met andere woorden, het is een hoogrenderende obligatie, die ook door Standard & Poor's als speculatief "B" wordt beoordeeld.

Opgemerkt moet worden dat, als gevolg van deze plaatsing, de bestaande Casino's obligatiehouders enigszins verzwakt zijn. En terecht heeft de distributeur een techniek gebruikt die door de Financial Times als zeldzaam en agressief wordt omschreven, namelijk om schuldeisers voorrang te geven en de houders van de nieuwe Quatrim-obligaties te bevoordelen, ten nadele van de vorige schuldeisers van het casino.

Het doel van de operatie is om potentiële investeerders op de primaire markt aan te trekken en uiteindelijk financiering te kunnen verkrijgen tegen lagere rendementen.

Met andere woorden, de schuldeisers van Quatrim zullen, in geval van wanbetaling door de distributeur, een hogere terugbetalingsprioriteit genieten.

Gezien de woede die dit soort praktijken kan opwekken bij schuldeisers die nu in een nadelige positie verkeren, merkt de Financial Times op dat bedrijven dit soort praktijken gebruiken "wanneer ze voor de muur staan".

Convenanten met betrekking tot het dividend

De retailgigant van zijn kant meldt dat Quatrim voor 100% aandeelhouder is van Immobilière Groupe Casino, dat ongeveer 1 miljard euro aan onroerende goederen van de casinomerken in Frankrijk bezit. De obligatiehouders zullen in die zin profiteren van een garantie op de effecten van de IGC, zo leren we.

Zoals we hebben uitgelegd in ons artikel van 28 oktober, waarin we de transactie aankondigden, is deze nieuwe lening ook onderworpen aan bepaalde convenanten.

Eén daarvan bepaalt de hoofdlijnen van het dividendbeleid van het casino, dat een vooraf bepaalde ratio van de brutoschuld ten opzichte van de EBITDA moet respecteren. De betaling van een "megadividend" aan de aandeelhouders lijkt daarom uitgesloten, volgens de analisten van Spread Research, wat de moedermaatschappij van het casino, Rallye, nog moeilijker zou kunnen maken.

Verstikt door het gewicht van haar schuld (bijna drie miljard euro) werd Rallye (52,3% aandeelhouder van Casino) in mei jl. onder de bescherming van de Parijse handelsrechtbank geplaatst om haar schuldaflossingen op te schorten en te onderhandelen met haar schuldeisers. Investeerders vreesden dat het beschermingsplan van Rallye Casino zou dwingen om aanzienlijke dividenden uit te keren aan zijn moedermaatschappij. Maar het aangekondigde plan lijkt hen tegen te spreken.

Vervroegde inkoop obligaties

De opbrengst van de obligatie, samen met een krediet van 1 miljard euro, biedt Casino de kans om de obligaties met looptijden tot 2020, 2021 en 2022 vervroegd terug te kopen.

Volgens CEO Jean-Charles Naouri wordt zo de financiële structuur van Casino versterkt en krijgt het bedrijf de kans om zich te focussen op zijn operationele, financiële en strategische objectieven en op het afstoten van activa.

Analisten reageren verdeeld

De herfinanciering werd door de analisten verdeeld onthaald. Spread Research bevestigde het positieve advies voor alle obligaties van Casino, met uitzondering van de langere looptijden. Deze laatsten zijn het meest blootgesteld aan het reddingsplan voor Rallye.

Bij Standard & Poor’s blijven de senior obligaties van Casino onder een negatieve outlook of bias. De rating « B » blijft anderzijds gehandhaafd.

Moody’s heeft anderzijds de rating voor Casino verlaagd, de rating voor de senior niet-gewaarborgde obligaties staat nu op B3 in plaats van op B1. De rating voor de achtergestelde obligatie gaat naar Caa1 (tegenover B3) met een negatieve outlook of bias.

Als reden wordt verwezen naar de hoge schuldengraad, het feit dat Casino ondanks zijn omvang en marktaandeel geen positieve cash flow heeft en de risico’s verbonden aan het herfinancieringsplan.