Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Eramet herfinanciert uitstaande obligatie aan een hogere coupon

Eramet heeft een nieuwe obligatie op de markt gebracht met looptijd tot 21 mei 2025. De emissie, bedoeld voor het terugkopen van een uitstaande obligatie, kreeg een gemengde ontvangst. Waarmee aangetoond wordt dat de beleggers enigszins voorzichtig staan ten opzichte van de balans van deze mijnbouw- en metallurgiegroep.

Anderzijds werd wel het geviseerde bedrag opgehaald. Volgens bronnen in de markt was inderdaad gerekend op 300 miljoen euro of iets meer. Veel bedrijven geven nieuwe obligaties uit tegen lagere coupons maar het is niet het geval voor Eramet. Het bedrijf moest wel een hogere coupon bieden dan deze op de obligatie die wordt teruggekocht. De nieuwe obligatie (21 mei 2025) draagt een coupon van 5,875%, tegenover 4,50% voor de obligatie die loopt tot 6 november 2020. Eramet is er met andere woorden wel in geslaagd om de gemiddelde looptijd van zijn schulden te verlengen, maar daar staat een hogere vergoeding tegenover. Daardoor zal het bedrijf in de toekomst meer rentelasten moeten betalen.

Op de secundaire markt situeren de eerste koersen van deze senior niet-gewaarborgde obligatie zich in de buurt van de emissieprijs, dus rond 100%. Ze heeft geen rating bij Standard & Poor’s.

Als mijnbouw- en metallurgiegroep is Eramet in sterke mate blootgesteld aan de groei van de wereldeconomie. En dan op de eerste plaats aan de Chinese economie, want China is een grote consument van grondstoffen.

De Franse groep is dan ook sterk gevoelig voor de commerciële spanningen tussen Beijing en de Verenigde Staten. Zijn positie als wereldleider in metaallegeringen (mangaan en nikkel leveren een grote bijdrage aan de omzet) brengt mee dat het bedrijf sterk betrokken is bij de ontwikkeling van de elektrische wagen. Nikkel is bijvoorbeeld onmisbaar bij de productie van herlaadbare batterijen.

Eramet heeft ongeveer 13.000 medewerkers in een 20-tal landen en realiseerde in 2018 een omzet van 3,80 miljard euro. De beurswaarde bedraagt ongeveer 1,25 miljard euro.