Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Heeft het nog zin om geld op een buitenlandse rekening te laten staan ?

Veel Belgen bewaren nog steeds een deel van hun financieel patrimonium in het buitenland, bijvoorbeeld in de vorm van geld dat wordt aangehouden op een buitenlandse rekening. Deze situatie is deels een erfenis uit het verleden. Toen waren er nog veel meer landgenoten met zo’n buitenlandse rekening. In die lang vervlogen tijd volstond het om geld naar het buitenland te versluizen om aan de roerende voorheffing te kunnen ontsnappen. Inmiddels is de situatie rond de buitenlandse rekeningen volledig veranderd.

Een grote meerderheid van de Belgen met een link naar het buitenland hebben inmiddels hun situatie ten opzichte van de fiscus geregulariseerd. De buitenlandse rekeningen werden massaal afgesloten, het geld werd terug naar huis gebracht. Maar niet iedereen heeft zo gehandeld. Veel Belgen hebben nog steeds een buitenlandse rekening. En dat is niet altijd verstandig. Er zijn namelijk heel wat voordelen verbonden aan het aanhouden van het financieel patrimonium in eigen land. Ondanks het feit dat het zo in het vizier van de fiscus ligt. Welke zijn deze voordelen ?

1) Sluit uw buitenlandse rekeningen kort en goed af

Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. De repatriëring van geld dat op buitenlandse rekeningen staat, is niet altijd even makkelijk. Er komt namelijk heel wat papieren rompslomp bij kijken. De eigenaar van de rekening zal nogal wat inlichtingen en documenten moeten geven aan de Belgische bank bij wie de transfer vanuit het buitenland gerealiseerd wordt. Deze lange en omslachtige procedure zal uiteraard als vervelend ervaren worden, maar toch is het misschien beter om door de zure appel heen te bijten. Zo niet loopt u het risico om die buitenlandse rekening levenslang te moeten meeslepen. Zelfs in een wereld die meer en meer geglobaliseerd raakt, heeft het weinig zin om een deel of zelfs zijn volledig patrimonium aan te houden in een land waar men geen enkele band mee heeft. Vroeger was het misschien zinvol om geld op een buitenlandse rekening te laten staan, maar dat is niet langer het geval. Het terug naar huis halen van dat geld laat u toe om de situatie op het thuisfront te normaliseren. U brengt met andere woorden uw middelen terug naar de bank waar ze zouden staan gebleven zijn wanneer de lokroep van het buitenland niet zo sterk was geweest.

2) Maak de situatie makkelijker voor uw kinderen

We zeiden het hierboven al: de hele procedure om het geld terug naar eigen land te loodsen, kan vaak als vervelend overkomen. In de praktijk zal men echter vaststellen dat de benodigde informatie en papieren om de operatie tot een goed einde te brengen relatief makkelijk te vinden zijn. Zeker wanneer de personen die het geld op de buitenlandse rekening hebben geplaatst, nog leven. Waardoor ze onmiddellijk een antwoord kunnen geven op vragen omtrent zowel de oorsprong van het geld als het pad dat in het buitenland werd gevolgd. De betrokkenen zijn ook goed geplaatst om de nodige administratieve stappen te zetten voor het regulariseren van de financiële situatie. Ze kunnen de bank waar het geld in België aankomt namelijk alle noodzakelijke informatie geven over de transactie.

Het ganse proces van repatriëring van het geld kan echter een stuk ingewikkelder worden wanneer de persoon die het destijds naar het buitenland bracht niet meer in leven is. Het wordt dan een stuk moeilijker om op bepaalde vragen een antwoord te formuleren. De kinderen van de overledene zullen dan wat speurwerk moeten doen om aan de benodigde informatie te raken. Pas wanneer die informatie is verzameld, kan de transfer van het geld naar ons land afgerond worden. Om uw kinderen dit soort problemen te besparen, is het beter om de nodige stappen te zetten bij leven en welzijn. Uw kinderen zullen er u nadien dankbaar voor zijn.

3)  Een vereenvoudigde administratie

Een man of vrouw die zijn of haar financiën afhandelt bij een Belgische bank, zal het administratief een stuk makkelijker hebben. De roerende voorheffing zal bijvoorbeeld aan de bron ingehouden worden. Dat heeft tot gevolg dat de betrokkene geen verdere stappen meer moet zetten om dit in orde te krijgen. In geval het geld op een buitenlandse rekening staat, zal de roerende voorheffing niet aan de bron afgehouden worden. Diegene op wiens naam de rekening staat, zal dan zelf op de juiste manier zijn roerende inkomsten aan de fiscus moeten melden. Deze oefening kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Bovendien kunnen er makkelijk fouten worden gemaakt.  

4) De discretie is een andere belangrijke factor

Het klinkt misschien verrassend, maar tegenwoordig biedt een Belgische rekening veel meer discretie dan een buitenlandse. In geval van een Belgische rekening zal de fiscus elk jaar heel wat informatie ontvangen over de rekening in kwestie. Anderzijds zal vadertje staat nog meer informatie over uw buitenlandse rekening willen vernemen. Welke informatie moeten we hieronder verstaan ? De fiscus zal het saldo van uw rekening willen weten, het bedrag ontvangen aan intresten en dividenden evenals de transacties die binnen uw portefeuille gerealiseerd werden. In het geval van een Belgische rekening zal de informatie die de staat ontvangt heel wat beperkter zijn.

5) Conclusie

De bezitters van een buitenlandse rekening leggen meestal nogal wat immobilisme aan de dag, maar dat is niet altijd de juiste insteek. Belangrijk is om de stand van zaken af en toe in perspectief te bekijken. Het overwegen van het repatriëren van buitenlands geld kan tegen die achtergrond nuttig zijn.

Wie meer informatie daarover wil, mag niet aarzelen om over dit onderwerp ons team bij Goldwasser Exchange te contacteren.