Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Focus op de nieuwe obligatie Paper Industries 6% 01/03/2025 per 1 000 euro en beschikbaar onder pari

Deze nieuwe obligatie van de papiergroep Lecta, uitgegeven aan 100% van de nominale waarde en beschikbaar in coupures van 1 000 euro, wordt op de secundaire markt verhandeld onder de emissieprijs, aan 95,69%, uitgaande van een rendement van 9,68%.

De lening met een looptijd van vijf jaar is uitgegeven door Paper Industries, een afdeling van de Lecta groep.

Met een totale waarde van 200 miljoen biedt deze nieuwe obligatie een variabele coupon met een swaprente in euro op 3 maand verhoogd met een vaste premie van 6%. De opbrengst wordt dus iedere drie maand herzien en geïndexeerd volgens de swaprente, zoals gepreciseerd wordt in de obligatiefiche (vanaf nu opgenomen in onze selectie). De volgende revisie van de coupon zal in juni 2020 gebeuren.

Ondertussen blijft de coupon (uitgedrukt op jaarbasis) vast op 6%. Hoe is men aan dat cijfer gekomen, wetende dat de swaprente in euro op 3 maand momenteel -0,409% is. Dit zoud dus een coupon van 5,591% moeten opleveren (6% - 0,409%)? Dit komt doordat een clausule in de lening stipuleert dat de rente niet negatief mag zijn. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt die automatisch nul. Het komt er dus op neer dat de coupon nooit minder dan 6% zal zijn, zelfs als de referentierente toch in het negatief zou gaan. U kan de swaprente in euro op 3 maand via deze link volgen.

De huidige opbrengst, rekening houdend met de prijzen op de secundaire markt, is uiterst genereus (hoog). Mogelijke reden hiervoor is de bijzondere context waarin deze obligatie werd uitgegeven.

Herkapitalisatie

De lening werd uitgeschreven met het oog op een herkapitalisatieproces van de papiergroep.De hoofdaandeelhouder CVC Capital Partners, een private equityfonds dat totnogtoe een meerderheidsbelang had, heeft de controle over de onderneming overgelaten aan oudere obligatiehouders. Om deze papiermultinational er weer bovenop te helpen is nu overgegaan tot de emissie van de lening in kwestie, zoals in een communiqué staat.

Uit de evolutie van de eerste koersen op de secundaire markt blijkt dat de markt nog heel voorzichtig blijft ten opzichte van Lecta. Er wordt dus een gepaste risicopremie geëist om te lenen aan de papierfabrikant.

Een papiergigant

Lecta vindt zijn oorsprong in de aankoop van drie bedrijven, tussen 1997 en 1999, namelijk Cartiere del Garda in Italië, Condat in Frankrijk en Torraspapel in Spanje.

Het bedrijf beschikt momenteel over zeven moderne fabrieken in Frankrijk, Spanje en Italië die instaan voor de productie van speciaal papier, houtvrij gestreken papier (woodfree coated paper, kortweg WFC) en gewoon papier, dit voor een totale industriële capaciteit van circa twee miljoen ton. Lecta, dat een investeringsplan geïmplementeerd heeft voor producten met een hoge toegevoegde waarde, bedient 22 000 klanten in 130 landen.

De laatste beschikbare jaargegevens leren ons dat de groep Lecta een omzetcijfer van 1,49 miljard euro haalde in 2018 en een verlies van 2,44 miljoen leed. Die laatste resultaten vindt u via deze link.