Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Het moment om het aandeel Aedifica aan te schaffen?

De beurstrends op korte en middellange termijn laten voor wat ze zijn en zich toeleggen op de lange-termijntendenzen die worden ingegeven door structurele veranderingen, waarvan de gevolgen onomkeerbaar zijn voor de wereld rondom ons, kan een lonende strategie zijn.

Robotica, artificiële intelligentie en, dichterbij: de vergrijzing van de bevolking en de stijging van de daarmee gepaard gaande noden, zijn slechts enkele van de grote thema's die er geregeld worden uitgepikt door experten. Sommige actoren zoals Aedifica, een Belgisch bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in investeringen in gezondheidsvastgoed, en meer specifiek in huisvesting voor hulpbehoevende senioren, hebben er hun core business van gemaakt.

Op zijn website stelt Aedifica dat de Europese bevolking ouder wordt en gemiddeld steeds langer leeft. In België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, de vier belangrijkste markten waar Aedifica actief is, zal tegen 2060 meer dan 25% van de bevolking ouder dan 65 jaar zijn en meer dan 10% ouder dan 80. Verder staat er ook nog te lezen dat naarmate het aantal hulpbehoevende ouderen stijgt, ook de vraag naar gezondheidsvastgoed de volgende veertig jaar de hoogte zal ingaan.

Het bedrijf heeft zich daarom toegelegd op vastgoedinvesteringen waarbij ze aan de stijgende vraag van de markt kunnen voldoen en aan de specifieke immobiliënnood van de exploitanten, vooral voor de huisvesting van senioren die zorg nodig hebben. Deze strategische specialisatie onderscheidt de groep van andere investeerders in de sector.

Aedifica houdt er hoofdzakelijk een "buy and hold" strategie (activa kopen met de bedoeling ze in portefeuille te houden) op na, wat dus per definitie betekent dat ze op de lange termijn werken.

Om de risico's te beperken en te vermijden al te afhankelijk te zijn van een bepaald sociaal-zekerheidssysteem heeft het bedrijf er op toegezien dat hun investeringen gediversifieerd waren, zowel op geografisch vlak als wat betreft exploitantenkeuze en doelgroepen.

Ook qua doelgroepen gaat Aedifica dus gediversifieerd tewerk in hun vastgoedportefeuille: senioren die permanent hulp nodig hebben, senioren die nog zelfstandig zijn maar bepaalde diensten op aanvraag kunnen krijgen, zorginstellingen voor mensen met een handicap enz.

Ze bestuderen ook andere ontwikkelingspistes aangezien de vergrijzing van de bevolking waarschijnlijk een grote impact zal hebben op de "consumptie" van zorgen, wat zou kunnen betekenen dat er andere sectoren ontstaan, met eerder een "cure" inslag (zorghotels, revalidatiecentra, ziekenhuizen, medische centra enz.) dan een "care" inslag. Aedifica zal dan niet aarzelen de eventuele opportuniteiten te grijpen.

Onlangs hebben ze dan ook de daad bij het woord gevoegd door een vijfde land aan hun palmares toe te voegen via de aankoop van het Finse bedrijf Hoivatilat. Dit is een specialist in de ontwikkeling en de verhuur van rusthuizen, residentiële en gespecialiseerde zorginstellingen en crèches (voor kinderen van 0 tot 6 jaar). Met ongeveer 200 projecten in gezondheidsvastgoed verspreid over heel Finland kan Hoivatilat, dat samenwerkt met de Finse gemeenten, buigen op heel wat ervaring.

Aedifica, dat in maart toetrad tot de Bel-20 index op de Beurs van Brussel, heeft recent vers geld opgehaald via een kapitaalsverhoging van 206 miljoen euro. Fondsen die bestemd zijn voor de financiering van hun groei.

De analisten zijn eerder positief over het effect, want de meerderheid van hen beveelt aan om het aandeel te kopen (*). Hun koersdoel is 114 euro, wat een progressiemarge geeft van meer dan 17% ten opzichte van de huidige koers van het aandeel (+/-97 euro).

Belangrijk: Aedifica is een GVV (Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) die meer dan 60% van zijn vastgoedportefeuille investeert in gezondheidsimmobiliën in Europa, de roerende voorheffing bedraagt 15%.

Interesse in het aandeel? Aarzel niet ons uw aankooporders door te geven op het nummer +32 (0) 2 533 22 40 of via info@goldwasserexchange.be

---

(*) Op basis van de Bloomberg consensus.