Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Obligatie Renewi Plc 3% 2024 per 1.000 euro beschikbaar onder pari met weinig opgelopen intresten

De lening Renewi Plc met een restduur van vier jaar biedt momenteel een rendement van 3,09%, gebaseerd op een koers van 99,68% op de secundaire markt.

De obligatie heeft geen rating bij Standard & Poor's en is beschikbaar in coupures van 1.000 euro. We willen u er wel op wijzen dat er op de secundaire markt door het relatief beperkte bedrag van de emissie soms een gebrek aan liquiditeit is bij de obligaties van Renewi.

Deze afvalverwerkingsgroep heeft trouwens pas enkele dagen geleden de coupon van 3,65% uitbetaald voor hun obligatie met looptijd tot 19 juli 2024. De vergoeding die de koper moet betalen aan de verkoper is wat betreft de opgelopen intresten dus heel beperkt.

We herinneren u eraan dat obligaties, net als alle andere leningen, een intrest opbrengen voor de houders. De emittent betaalt deze intresten uit aan een vooraf bepaalde frequentie, meestal jaarlijks of halfjaarlijks, onder de vorm van coupons. Men kan zich dan de vraag stellen wat er met die intresten gebeurt als de obligatie op een datum wordt aangekocht die tussen de uitkeringsdata valt (bij voorbeeld: u koopt een obligatie op 30 juni, maar de uitbetaling van de coupon is pas op 31 december). In een dergelijk geval is er voorzien dat de koper de verkoper vergoedt voor de opgelopen intresten tussen de datum van de laatste uitkering van de coupon en de aankoopdatum.

Waarde creëren met afvalproducten

Het bedrijf ontstond in 2017 uit de fusie van Shanks Group en Van Gansewinkel, en heeft de ambitie om marktleider te worden in de valorisatie van afval, dit in plaats van het te verbranden, op te slaan of ondergronds te storten.

De groep exploiteert 162 sites verspreid over negen landen en heeft particulieren, professionelen en lokale overheden als klant. Ze verzamelen, sorteren en verwerken industrieel, gevaarlijk, chemisch en bouwafval, maar ook glas, hout, papier en karton... Van de 14 miljoen ton die ze elk jaar verwerken wordt er ongeveer 91% gerecycleerd of gebruikt voor het opwekken van energie. In concrete cijfers: al hun gerecycleerde glas komt neer op 2,7 miljard flessen per jaar, papier en karton zijn goed voor 2,2 miljard kranten, met het puin zouden 15.000 huizen gebouwd kunnen worden en tenslotte zuiveren ze ook 900 miljoen liter water per jaar.

Uit de laatst beschikbare gegevens blijkt dat het bedrijf tijdens zijn laatste boekjaar een omzet van 1,7 miljard euro behaalde en een winst vóór aftrek van belastingen van 44,5 miljoen. Ongeveer 85% van de omzet werd in de Benelux gerealiseerd, waar Renewi een marktleider is.

De groep, die op 31 maart 2020 circa 6.550 werknemers telde, staat op de Beurs van Londen genoteerd en sedert dit jaar ook op die van Amsterdam. Hun beurswaarde ligt rond 230 miljoen euro (op Euronext Amsterdam).

De recentste kwartaalcijfers vindt u hier.