Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Beschikt het aandeel Umicore nog over potentieel ?

6 analisten geven een koopadvies, 9 analisten adviseren om de aandelen gewoon bij te houden en 8 analisten geven een verkoopadvies. De adviezen voor het aandeel Umicore lopen dus uiteen.

Gemiddeld wordt uitgegaan van een koersdoel van 39,90 euro, tegenover een huidige koers van 39,50 euro. Het gebrek aan eensluidende adviezen voor dit aandeel (dat in 2016 en 2017 het best presterende aandeel in de Bel 20 was) geeft aan dat de toekomst voor Umicore op de beurs moeilijk te voorspellen valt en dat is het gevolg van de waas van onzekerheid die rond de automarkt hangt.

De activiteiten van het bedrijf op het vlak van katalysatoren en componenten voor elektrische batterijen zijn namelijk sterk gelieerd aan de autosector. Die heeft forse klappen gekregen als gevolg van een daling van de verkopen bij de grote autobedrijven.

Tegen die achtergrond trok dit Belgisch bedrijf op 31 juli niet alleen de vooruitzichten in, waarbij voordien werd uitgegaan van een stijging van omzet en winst, maar werden ook geen nieuwe prognoses geformuleerd. Dit alles tegen de achtergrond van de wereldwijde Coronacrisis.

Indrukwekkende resultaten over de eerste zes maanden

De resultaten gerealiseerd over het eerste halfjaar door het vroegere « Union Minière » waren best indrukwekkend, met een omzet die met 4% was gedaald tot 1,60 miljard euro. De markt had nochtans gerekend op een daling met dubbele cijfers. De operationele winst steeg anderzijds met 5% tot 376 miljoen euro.

Vooral de activiteiten op het vlak van recyclage waren sterk (+150% op jaarbasis), dankzij hogere prijzen voor metalen en hogere volumes. Op die manier werd de invloed van de zwakke autosector gecompenseerd.

Recyclage, elektrische batterijen en katalysatoren

Opgericht in 1989 ontplooit Umicore activiteiten in verschillende sectoren. Het bedrijf is wereldwijd één van de belangrijkste producenten van katalysatoren en katalytische filters die worden gebruikt om de emissies in auto’s, lichte vrachtwagens en andere motoren terug te dringen.

Umicore, dat van dichtbij betrokken is in de transitie van de autosector, is eveneens een wereldwijde specialist in componenten voor herlaadbare lithium-ion batterijen. De laatste jaren was deze afdeling, die ook fabrieken heeft in Polen, Korea en China, erg winstgevend. Het zal duidelijk zijn dat er een verband is met het streven naar een meer duurzame wereld en naar propere mobiliteit. De vraag van de autoconstructeurs, die hun aanbod aan wagens met een langere autonomie stelselmatig uitbreiden, naar herlaadbare batterijen vertoont een fors stijgende trend.

In dat verband kreeg Umicore een krediet van 125 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) voor de bouw van een fabriek van componenten voor kathodes in het Poolse Nysa.

Het bedrijf is ook één van de marktleiders wereldwijd in de recyclage van edelmetalen en non-ferro’s zoals zink, nikkel en kobalt. Deze materialen worden aangetroffen in het dagelijks leven in onder andere smartphones en laptops.

Dividend gehalveerd

Als gevolg van algemene onzekerheid heeft het bedrijf zijn dividend gehalveerd, waardoor er meer geld beschikbaar is voor de gewone bedrijfsvoering.

Umicore had aanvankelijk een dividend van 0,75 euro voorgesteld, maar heeft besloten om slechts een dividend van 0,375 euro uit te keren over 2019. Voor het lopende boekjaar werd in augustus al een dividend van 0,25 euro uitgekeerd in de vorm van een interimdividend.