Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

De Mexicaanse regering schiet Petróleos Mexicanos te hulp

Petróleos Mexicanos, het oliebedrijf met de grootste schuldenlast ter wereld (meer dan 100 miljard dollar), zou een paar weken geleden te kampen hebben gehad met een liquiditeitscrisis. Die zou de Mexicaanse regering ertoe gedwongen hebben met geld over de brug te komen, dit tegen de achtergrond van het vervallen van een schuld van 2 miljard dollar in januari.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de regering van president Andrés Manuel López Obrador het oliebedrijf ter hulp moet schieten. Obrador kan Pemex niet laten vallen, het bedrijf wordt namelijk als cruciaal beschouwd voor de nationale soevereiniteit.

Onlangs heeft het Ministerie van Energie ook nieuwe regels opgelegd voor de invoer van brandstof, de vergunningen voor die import werden teruggeschroefd van 20 tot 5 jaar.

Sommigen beschouwen die overheidssteun als een expliciete staatsgarantie. Obrador heeft inderdaad duidelijk gemaakt dat hij alles zal doen om het bedrijf te redden dat wordt gezien als een motor van de nationale economie.

Pemex is de afgelopen jaren in de problemen geraakt. Tijdens de pandemie in 2020 werd het bedrijf bovendien hard geraakt door de daling van de prijzen voor olieproducten.  

Belastingdruk moet naar omlaag

Volgens de analisten is het noodzakelijk dat de belastingdruk op het grootste bedrijf van Mexico verlicht wordt. Het grootste deel van de winst van Pemex vloeit in de vorm van belastingen terug naar de staat, waardoor er te weinig overblijft om te investeren en om de productie op te trekken. Zo wordt de oliegroep gedwongen zijn toevlucht te nemen tot schulden om zijn investeringen te financieren.

De bijdrage van Pemex aan de Mexicaanse begroting is de afgelopen jaren al afgebouwd van 65% twee jaar geleden tot 58% vorig jaar en zal naar verwachting dit jaar dalen tot 54%. Dit is echter niet voldoende om het zwalpende schip recht te houden. Enkele boekjaren werden met enorme verliezen van meerdere tientallen miljarden dollars afgesloten en zodoende ziet het financiële plaatje er nog steeds beroerd uit, zo stelt strateeg Simon Waeve van Morgan Stanley.

De olieproductie herstelt maar niet en de regering beschikt niet over voldoende middelen om daar iets aan te doen. Tenzij ze geluk heeft en de productie zich onverwacht toch hervat, zal de Mexicaanse overheid andere middelen moeten overwegen. Een bredere belastinghervorming lijkt daartoe de meest realistische oplossing.

In het verleden was Pemex een belangrijke bron van staatsinkomsten, maar vorig jaar was het bedrijf nog slechts goed voor 11% van de begroting en dat is 4x minder dan in 2008. En dit terwijl de Mexicaanse overheid elke cent goed kan gebruiken, want de uitbraak van het coronavirus heeft de economie van het land in de ergste recessie in een eeuw geduwd.

Een rendement van 3,86% in euro

Ondanks de recente tussenkomst van de staat, die Petroleos Mexicanos de kans bood om 4,80 miljard dollar op te halen, zal het oliebedrijf dit jaar naargelang van de bron nog tussen de 6 en 10 miljard dollar aan schulden moeten terugbetalen,.

Wanneer dat inderdaad zo is, zou wel eens het opportuun kunnen zijn om een nieuwe obligatie op de markt te brengen. De obligaties van Pemex bieden op de secundaire markt een aantrekkelijk rendement, maar dat rendement is niet zo hoog dat het de beleggers afschrikt.

Het rendement op jaarbasis van de euro-obligatie die loopt tot 2027 bedraagt momenteel minder dan 4%, vergeleken met meer dan 6% in november 2020.