Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Missie volbracht voor GLOBAL+ in 2020

Het jaar 2020 stond synoniem voor een extreme volatiliteit op de financiële markten, wat niet belette dat GLOBAL+ een netto positief resultaat van 2,90% behaalde (alle belastingen en kosten afgetrokken). Met Raphaël Goldwasser blikken we terug op een waanzinnig jaar en blikken we tevens vooruit op het nieuwe jaar.

Global+ kort even voorgesteld

De succesvolle portefeuille die Goldwasser Exchange heeft ontwikkeld en die toegankelijk is vanaf 200.000 euro, heeft letterlijk flexibiliteit in zijn DNA en is grotendeels samengesteld uit gemengde fondsen die zich zeer snel kunnen aanpassen aan veranderingen in de marktomstandigheden.

Het financiële comité van Goldwasser Exchange selecteert zorgvuldig fondsmanagers met een bewezen track record die zich in het verleden hebben onderscheiden omwille van hun kwaliteiten en die bekend staan om hun zeer flexibele opstelling wat de samenstelling van hun portefeuilles betreft.

De strategie GLOBAL+ is gericht op beleggers met een evenwichtig risicoprofiel en ze geniet daarom de voorkeur van familiale beleggers. Het beheerd kapitaal is vorig jaar met 40% in toegenomen.

Raphael, hoe heeft GLOBAL+ het afgelopen jaar gepresteerd?

We hebben een jaar achter de rug dat niet bepaald geschikt was voor beleggers met een zwak hart. Maar met betrekking tot GLOBAL + heeft onze strategie om de voorkeur te geven aan flexibele fondsen zijn vruchten afgeworpen.

Op het hoogtepunt van de crisis te midden van de grootst mogelijke onzekerheid, toen sommige beursindices met 30% kelderden, verloor de portefeuille maximaal 3,10%. Om uiteindelijk het jaar in de plus af ​​te sluiten met een nettoresultaat van 2,90%, inclusief alle belastingen en kosten.

Onze klanten waardeerden zonder enige twijfel de stabiliteit die de portefeuille van GLOBAL+ in deze woelige tijden bood. De sterke prestaties van de portefeuille zijn op de eerste plaats te danken aan de prestaties van het goud en de goudmijnaandelen en van de farmaceutische sector.

Kunt u ons iets meer vertellen over de samenstelling van de portefeuille?

Afgezien van een stabiele weging in goud (5 à 6%), hebben we geen specifieke sectorbenadering. We focussen ons uitsluitend op de kwaliteit, de flexibiliteit en het reactievermogen van de fondsen waarin we belegd zijn.

Gelooft u dat er zich een zeepbel op de beurzen heeft gevormd?

We staan tamelijk argwanend over bepaalde waarderingsniveaus die ons soms onevenredig hoog lijken en dat geldt op de eerste plaats voor bepaalde Amerikaanse technologieaandelen.

We kiezen daarom voor een voorzichtige strategie, waarbij deze technologieaandelen slechts een klein deel van de portefeuille uitmaken. Ik zou er nog aan willen toevoegen dat er geen fondsen meer zijn opgenomen in de portefeuille die alleen in aandelen beleggen.

Bent u ervan overtuigd dat de rentetarieven dit jaar omhoog gaan?

Na de democratische overwinning bij de senaatsverkiezingen in Georgia een paar dagen geleden, stellen we een stijging van de rente op staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar in dollar vast (1,20% vandaag woensdag voor de 10-jarige rente, tegenover 0,90% een week geleden). Niet voor niets heeft de partij van Joe Biden nu een meerderheid in de Senaat.

Onder het presidentschap van Biden kunnen de overheidsuitgaven opnieuw stijgen, wat de voorwaarden kan scheppen voor een terugkeer van de inflatie. Ook de schulden kunnen verder oplopen, waardoor de markt een hogere vergoeding vraagt. Naar onze mening zal die stijging van de rente de komende maanden eerder beperkt blijven.

Het Goldwasser Exchange Finance Committee staat ter uwer beschikking op +32 (2) 533 22 40 voor al uw vragen over dit onderwerp.