Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Ooit verguisde obligaties van Vallourec hebben opnieuw de weg naar omhoog gevonden

Met een huidig niveau rond 3% in euro zijn de rendementen op de obligaties van Vallourec de afgelopen maanden sterk gedaald. Daarmee ontvangen we een signaal dat de bezorgdheid van de beleggers over de kredietwaardigheid van het bedrijf stilaan afneemt.

Het rendement van de lening die loopt tot 2024 en die nu noteert aan een koers van bijna 97% van de nominale waarde (verkrijgbaar in coupures van 100.000 euro) bedraagt zodoende nog 3%, vergeleken met bijna 10% niet zo lang geleden.

De hoogte van de vergoeding op de obligaties blijft gekoppeld aan het (verwachte) vermogen van Vallourec om zijn schulden ​​te kunnen terugbetalen. Het bedrijf was uit de gratie van de beleggers geraakt vanwege zware financiële problemen, die nog eens verergerd werden door de pandemie.

In een persbericht kondigde Vallourec echter aan dat het zijn vooruitzichten voor het lopende jaar naar boven heeft bijgesteld. Het management streeft nu naar een bedrijfswinst tussen 350 en 400 miljoen euro, tegenover 250 tot 300 miljoen euro voordien.

Deze prognose klinkt dus beter dan verwacht. De free cash flow zou bovendien uitkomen tussen -340 en -260 miljoen, waar voordien op -380 tot -300 miljoen euro was gerekend.

Deze opwaartse herziening van de vooruitzichten heeft alles te maken met hogere volumes en hogere verkoopprijzen voor de activiteiten in het segment van buisvormige producten ("Oil Country Tubular Goods", of hoogwaardige pijpleidingen voor de Amerikaanse olie-industrie). Ook van de Braziliaanse ijzermijn wordt een hogere bijdrage aan de resultaten verwacht, met dank aan de fors gestegen prijzen voor ijzererts.

Het betrof echter nog maar voorlopige cijfers, Vallourec maakt de definitieve cijfers binnen 3 weken bekend. Zal het bedrijf in positieve zin verrassen? Dat is niet uitgesloten, want ook de belangrijkste klanten van de groep verrasten over het eerste kwartaal aangenaam. Die belangrijkste klanten zijn uiteraard de oliemajors, die met volle teugen profiteerden van het herstel van de olieprijs.

Die hogere olieprijs moet ook de resultaten aan de toeleveranciers aan de oliesector in positieve zin kunnen beïnvloeden. Denk daarbij aan het onderhoud van faciliteiten en de lancering van nieuwe projecten die dankzij de prijsstijging winstgevend kunnen worden. Daar staat wel tegenover dat veel bedrijven hun investeringen in hernieuwbare energiebronnen opdrijven, dit ten koste van investeringen in de traditionele fossiele brandstoffen op koolwaterstof. De energiebedrijven moeten daarnaast ook hun schulden verder afbouwen en de aandeelhouders in de watten leggen ...

Herstructurering is goedgekeurd

Vergeten we niet dat slechts een week geleden de aandeelhouders van Vallourec het financiële herstructureringsplan hebben goedgekeurd, dat een vermindering van de schulden met 1,80 miljard euro beoogt. Dit tegen de achtergrond van een kapitaalverhoging en een omzetting van de schulden.

Op het einde van de operatie zouden de schulden gereduceerd moeten zijn tot 1,70 miljard euro. Apollo en SVPGlobal, twee investeringsmaatschappijen, werden de belangrijkste aandeelhouders en verdrongen zo de staatsbank Bpifrance en de Japanse staalfabrikant Nippon Steel als het topduo wat betreft het aandeelhoudersschap.

Co-marktleider in zijn sector

Vallourec is een wereldwijde specialist (co-marktleider samen met het Italiaanse Tenaris) in booroperaties en een leverancier van pijpleidingen bedoeld voor de meest extreme omstandigheden. De olie- en gassector en bij uitbreiding de petrochemie zijn goed voor bijna driekwart van de activiteiten, op de voet gevolgd door sectoren als industrie en elektriciteit.

Het bedrijf sloot zijn laatste boekjaar af met een omzet van 4,20 miljard euro, waarvan de helft werd gerealiseerd in de regio Azië/Midden-Oosten en in Noord-Amerika.