Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Een rendement van 5,87% sinds 1 januari voor Global+

Raphaël Goldwasser en Jonathan van den Berg, leden van het financieel comité van Goldwasser Exchange, hebben het over de evolutie van Global+, de sterportefeuille van de beursvennootschap.

Raphaël, hoe heeft Global+ dit jaar al gepresteerd?

Global+ biedt sinds 1 januari 2021 een nettorendement van 5,87% (*), wat hoger ligt dan de vastgelegde doelstellingen.

Ter herinnering: ons doel met deze beleggingsstrategie is om op drie jaar een geannualiseerd nettorendement van 3% te bieden, alle taksen en kosten afgetrokken. We geven nog mee dat er in 2019 werd afgeklokt op 6,42% en in 2020 op 2,90%.

Met deze portefeuille in discretionair beheer is het onze bedoeling onze cliënten een alternatief voor de obligatiemarkt voor te stellen, waarmee ze gewapend zijn tegen de volatiliteit die inherent is aan de markten.

Jonathan, vanwaar deze toch wel zeer mooie prestatie?

De voorbije weken stelden we een versnelling in de prestaties vast, onder andere dankzij een inhaalbeweging van bepaalde beleggingsitems binnen de portefeuille.

Dat is het geval voor goud en voor bedrijven uit de goudsector in het algemeen. Sedert het begin van het jaar hinkten deze enigszins achterop en zijn we daar beginnen op in te zetten. Er wordt hierin belegd via een tracker en fondsen die zich richten op activa binnen de goudsector. Het behoud van ons vertrouwen in de goudsector heeft dus wel degelijk zijn vruchten afgeworpen.

Verder hebben we, op het moment dat de beurzen in een dal zaten, in de loop van oktober het gewicht verhoogd van een dynamisch fonds voor aandelen. In de marge van de gestegen beurzen bleek dit een winnende gok die eveneens heeft bijgedragen tot de prestaties van Global+.

Raphaël, hoe zit het met de inflatievrees?

Wij zijn van mening dat de prijsstijgingen geen tijdelijk fenomeen zijn en dat die er ook in volgende maanden zullen blijven, met als onderliggende redenen een aanbod dat kleiner is dan de vraag voor heel wat producten en sterk stijgende transportkosten (vooral over zee).

Wat betreft Global+ maken wij ons weinig zorgen over de inflatiedruk omdat ons deel obligaties relatief immuun is voor de hogere rentes die gepaard gaan met een stijgende inflatie.

Concreet: door te beleggen in obligaties die geïndexeerd zijn aan de inflatie en door in te spelen op een verhoging van de intrestvoeten.

En de impact ervan op de aandelenmarkt?

Ook hier zijn we ervan overtuigd goed gewapend te zijn tegen de inflatiedruk, in die zin dat de door ons geselecteerde beheerders het liefst werken met aandelen van bedrijven die de prijsstijgingen kunnen verhalen op hun klanten.

De maand oktober en de eerste helft van november, periode waarin Global+ fors aandikte, zijn daarvan het voorbeeld bij uitstek: de portefeuille kon erop vooruitgaan terwijl overal het inflatiespoook de kop opstak.

En aangezien de komende maanden eveneens zullen worden gekenmerkt door diezelfde trend van stijgende prijzen, sterkt dit ons vertrouwen dat we in staat zijn het hoofd te bieden aan de toekomstige uitdagingen én er voordeel mee te doen voor het spaargeld van onze cliënten.

Is dit een goed moment om in Global+ te beleggen?

Volgens ons gaan de markttendenzen die de voorbije weken de prestatie van de portefeuille ondersteunden enkel maar versterken in de komende maanden.

Wat ook ons ook veel vetrouwen geeft, is het feit dat de portefeuille hoofdzakelijk is samengesteld uit flexibele fondsen, wat de beheerders veel ruimte geeft om in te spelen op marktschommelingen en de positieve trends te volgen.

Een kort overzicht van Global+

Global+ is een portefeuille die door Goldwasser Exchange werd ontwikkeld in het kader van een discretionair beheer. Er kan op Global+ ingetekend worden vanaf een bedrag van 200.000 euro of dollar.

In deze portefeuille van een vijftiental lijnen zetten wij eerder in op de selectie van de beste overallbeheerders dan op de traditionele aanpak waarbij er gespeeld wordt met het percentage aandelen en obligaties in een portefeuille. Die flexibiliteit van de beheerders lijkt ons van cruciaal belang onder de huidige marktvoorwaarden.

Deze fondsen laten een grote manoeuvreerruimte toe om een snel en doeltreffend antwoord te bieden op grote matktbewegingen. Zelfs in dalperiodes zorgt dit grote reactievermogen van hun teams ervoor dat de fondsen beter presteren.

Indien u meer wenst te weten over Global+, maakt u gerust een afspraak met ons op kantoor of via videoconferentie.

Jonathan van den Berg, Shelley Korall, Nicolas Decruynaere, Anthony Germann en Raphael Goldwasser, de leden van het financieel comité van Goldwasser Exchange.

*voorbije resultaten zijn geen garantie op toekomstig rendement