Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Pemex verlicht schuldenlast: stand van zaken van euro-obligatie 2,75% 2027

Begin deze week liet het Mexicaanse ministerie van Financiën weten dat de operatie om het staatsbedrijf Pemex te helpen zijn grote schuldenberg af te bouwen met succes is afgerond.

De schuldenlast van het Mexicaanse oliebedrijf werd verlicht met 3,2 miljard dollar via verschillende herfinancieringsoperaties, net wat de overheid begin december wou.

Vandaar dat de leningen die binnenkort op vervaldag kwamen geherfinancierd werden via de emissie van een nieuwe obligatie met een looptijd van tien jaar. Ander schuldpapier dat op de middellange termijn op vervaldag komt, werd eveneens geherfinancierd volgens Bloomberg. De petroleumgroep kreeg ten slotte ook een kapitaalinjectie van 3,5 miljard dollar van de overheid.

Gans de operatie moet de financiële druk op Pemex voor de volgende jaren wat lichter maken, aldus het Mexicaanse ministerie van Financiën.

Op het einde van vorig jaar liet Andrés Manuel López Obrador, de linkse president van Mexico, al weten dat hij de grote schuldenberg van Pemex wou afbouwen. Volgens de recentste gegevens bedraagt die 113 miljard dollar, wat van Petroleos Mexicanos het oliebedrijf maakt dat wereldwijd het diepst in de schulden zit. De oorsprong van al die schulden vinden we in meer dan een decennium van dalende olieproductiecijfers die er kwamen doordat de nodige investeringen nooit werden doorgevoerd.

Bedrijf van strategisch belang

Voor de Mexicaanse overheid staat er veel op het spel. Pemex is namelijk een heel belangrijk bedrijf in Mexico. De petroleumgroep levert de grootste bijdrage aan de schatkist en speelt een cruciale rol op het vlak van de economische activiteit en de jobcreatie in het zuidoosten van het land. In die regio is de economische activiteit die kan gelinkt worden aan petroleum goed voor de helft van de totale economie en ze stelt meer dan 1,3 miljoen mensen tewerk. Toch ziet de financiële toestand van de onderneming er allesbehalve rooskleurig uit. Vandaar ook de hoge risicopremie die de beleggers eisen (ondanks de staatssteun).

De obligatie Pemex 2,75% 21/04/2027 in euro bijvoorbeeld noteert op de secundaire markt aan 93% van de nominale waarde, wat een rendement van 4,26% oplevert. Met deze vergoeding gaat een investment-grade-rating gepaard: de lening in coupures van 100.000 euro kreeg van Standard & Poor's namelijk een "BBB" rating opgekleefd.