Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Tereos waarschuwt voor schulden: een stand van zaken van euro-obligatie 4,75% 2027

De Franse coöperatieve suikergroep Tereos heeft enkele uren geleden zijn jaarresultaten voor het afgelopen boekjaar 2021/2022 (afgesloten eind maart) gepubliceerd. Hoewel de cijfers goed zijn, blijft de schuldgraad toch een aandachtspunt voor de tweede grootste suikerproducent ter wereld.

De omzet steeg met 18% (op jaarbasis) en kwam uit op 5,09 miljard euro dankzij een solide commerciële dynamiek, de prijzen van ethanol en suiker, en de zetmeelactiviteiten, luidt het in een persbericht van Tereos.

Het brutobedrijfsresultaat (ebitda) volgt die opwaartse trend en klimt 47% naar 682 miljoen euro op 31 maart 2022. Dit betekent ook dat het voedingsmiddelenbedrijf, dat over een alom erkende knowhow beschikt in de omvorming van suikerbieten, suikerriet en granen, zijn doelstelling om een ebitda te behalen tussen 600 en 700 miljoen euro zes maanden vroeger dan voorzien heeft gerealiseerd.

Niet-strategische activa afgestoten

Op het vlak van de schulden werden niet-strategische activa (activiteiten in China, Mozambique...), die volgens de directie ware verlieshaarden vormden, afgestoten. Die verkopen droegen bij tot de afbouw van de schulden die eind maart 2022 2,387 miljard euro bedroegen. "Dat is nog steeds een te hoog bedrag en de groep wil dat nog verder naar beneden krijgen", liet de directie weten. Het management voegde er ook nog aan toe dat de groep dankzij de in het voorbije boekjaar doorgevoerde herfinancieringsoperaties nu betere financieringsvoorwaarden kan onderhandelen.

Oekraïne als spelbreker

De situatie in Oekraïne is echter een spelbreker. Hoewel de commerciële activiteiten (beperkte export naar de desbetreffende gebieden) slechts licht werden geïmpacteerd, zijn het vooral de productiekosten (kosten van graan, basisproducten en energie) die oplopen door de oorlog. De sterke prijsstijging van grondstoffen en energie zorgt automatisch voor een grotere nood aan werkkapitaal, wat ook weer een invloed heeft op de nettoschuld, waarschuwt de groep. Vandaar dat de nettoschuld van de groep tegen eind maart 2023 hoger verwacht wordt dan eind maart 2022...

Nochtans zou die verhoging van tijdelijke aard moeten zijn, want Tereos wijkt niet af van zijn doelstellingen voor 2024, meer bepaald die waarbij men de nettoschuld onder 2 miljard euro wil brengen.

Voor de obligatiehouders is voorzichtigheid het ordewoord. Als we naar de prijs van de obligaties op de secundaire markt kijken, eisen ze nu een vergoeding van ongeveer 7,16% om hun geld voor vijf jaar uit te lenen aan de suikergroep. De obligatie 4,75% 30 april 2027 wordt namelijk aan 90,34% verhandeld. Dat is een hoog rendement, maar de beleggers moeten ook rekening houden met een "B+" rating (high yield) voor deze lening in coupures van 100.000 euro.