Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

5 obligaties met een minimum aan roerende voorheffing van 30%

Dankzij de stijging van de rentevoeten hebben obligaties een groot deel van hun aantrekkingskracht herwonnen. Dat geldt des te meer voor obligaties met een kleine coupon, zodat hun bruto rendement bijna gelijk is aan het nettorendement.

Het gaat om obligaties die enkele maanden of jaren geleden zijn uitgegeven, toen de rente op een dieptepunt stond.

Destijds waren emittenten zoals Nestlé in staat geld aan te trekken met coupons die bijna nul waren. De beleggers waren bereid af te zien van het rendement zolang hun geld maar bij kwaliteitscrediteuren werd geplaatst met een verzekering voor terugbetaling op de vervaldag.

Dankzij de stijgende rente hebben deze obligaties de afgelopen weken hun koersen fors zien dalen en hun rendementen fors zien stijgen. Dat biedt beleggers de kans om goedkoop in te stappen.

Niet alleen kan de belegger rekenen op een forse korting, maar hij of zij ziet ook het gewicht van de roerende voorheffing tot een minimum herleid gezien de lage coupon.

De roerende voorheffing is namelijk alleen van toepassing voor de coupon. In geval van een obligatie met een coupon van bijna nul is de belastingdruk des te lager. Terwijl het rendement dat dankzij de koersstijging wordt gerealiseerd niet belast wordt.

Bovendien zal, in het geval van obligaties die onder pari zijn uitgegeven, de meerwaarde ten opzichte van de terugkoopprijs slechts zeer licht worden belast.

In het kader van dit thema tonen we u nu enkele voorbeelden aan van obligaties waarvan de coupon zeer laag is en waarvan het rendement sterk is gestegen.

De Belgische Olo: een jaarlijks rendement van 1,40%

Op basis van een koers van 96% en een coupon van 0,70%, biedt de Belgische staatsobligatie met een looptijd van 5 jaar een jaarlijks bruto rendement van 1,40% of 1,20% netto.Deze lening biedt de mogelijkheid om beleggers die een deel van hun spaargeld aan de Belgische staat willen toevertrouwen er aan te herinneren dat het interessanter is om zich op de secundaire markt te positioneren dan om bijvoorbeeld in te schrijven op de nieuwe staatsobligaties.  Deze hebben hogere coupons en dus een  hogere belastingdruk. 

McDonalds: een jaarlijks rendement van 3,40%

De obligatie die MacDonalds in 6 jaar terugbetaalt, is een ander voorbeeld. De fastfoodgigant moest afgelopen oktober een coupon van 0,25% bieden om deze obligatie te plaatsen. De obligatie, die iets onder de nominale waarde werd uitgegeven, zag zijn prijs dalen tot ongeveer 83% van de nominale waarde, terwijl het jaarlijkse rendement steeg tot 3,40% bruto of 3,30% netto.

Ze is verkrijgbaar in coupures van 100.000 euro, zijnde ongeveer 83.000 euro op basis van de huidige prijs.

Carrefour: een jaarlijks rendement van 3,60%

De distributieketen Carrefour, die nogal wat obligaties heeft uitstaan, heeft met name een obligatie uitgegeven met vervaldatum in 2027 die, op basis van een coupon van 1% en een prijs van 88% van de nominale waarde, een jaarlijks rendement van 3,40% bruto of 3,25% netto biedt.

Ze is verkrijgbaar in coupures van 100.000 euro, zijnde ongeveer 89.000 euro op basis van de huidige prijs.

Volkswagen Leasing: een jaarlijks rendement van 3,95%

Het verschil tussen het bruto- en nettorendement wordt ook sterk verkleind in het geval van de obligatie die Volkswagen Leasing binnen 7 jaar moet terugbetalen. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de leasing van nieuwe en gebruikte voertuigen van de merken van de Volkswagen groep.

Op basis van een coupon van 0,625% en een prijs van 80% van de nominale waarde, bereikt het jaarlijkse bruto rendement 3,95% of 3,75% netto.

Renault: een jaarlijks rendement van 4,75%

Dit is een meer speculatieve investering gezien de BB+-rating die Standard & Poor's aan het diamantmerk heeft toegekend. De obligatie die in 2025 door Renault moet worden afgelost, kan worden gekocht tegen 88,30% en met een coupon van 1%.

Waardoor een jaarlijks brutorendement van 4,75% of 4,40% netto mag worden verwacht.