Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Bpost "Well on track", zo blijkt uit de cijfers

Afgelopen vrijdag stelde Bpost de markten gerust met kwartaalresultaten die duidelijk de verwachtingen overtroffen, terwijl het bedrijf ook aangaf dat de risico’s in de resterende maanden van het jaar een stuk lager liggen.

Het post- en logistiekbedrijf sloot het tweede kwartaal af met een aangepast bedrijfsresultaat (Ebit) van 82,6 miljoen euro. Een cijfer dat weliswaar 22,5% lager ligt dan een jaar eerder, maar toch ruim boven de consensusraming die 70,4 miljoen bedroeg. We herinneren er aan dat het tweede kwartaal van 2021 erg goed verliep voor dit bedrijf.

Een prestatie die werd neergezet in een moeilijke context, gekenmerkt door een hoge inflatie als gevolg van verschillende loonindexeringen in België, de stijging van de brandstofkosten en uiteraard ook de achteruitgang van het consumentenvertrouwen op wereldschaal.

Als katalysator voor de beter dan verwachte bedrijfsresultaten van Bpost wezen de analisten op kostenbesparende maatregelen,prijsverhogingen en meevallende gang van zaken bij dochter Radial.

De activiteiten van deze Amerikaanse e-commerce-dochter stegen met 22% op jaarbasis, dankzij een toename van het aantal klanten maar ook dankzij een gunstige wisselkoerseffect vanwege de sterke dollar.

Volgens Degroof Petercam zouden de pakjes- en logistieke activiteiten in Europa en de Verenigde Staten volgend jaar de resultaten moeten blijven ondersteunen in de vorm van een structurele winstgroei, op voorwaarde dat een recessie achterwege blijft.

Zo kan de terugval van de activiteiten in België gecompenseerd worden, waar de postbezorging in het tweede kwartaal met nog eens 7,5% daalde op jaarbasis en die van pakjes met 12,9% als gevolg van de intrede van Amazone op de markt. Daarzonder zou de daling beperkt zou zijn gebleven tot 2,9%, merkte Bpost op.

Voor het volledige jaar bevestigde het voormalige postmonopolie zijn prognose van een operationele winst tussen 280 en 310 miljoen euro.

De beleggers waren ook ingenomen met de minder pessimistische prognoses van de groep met betrekking tot de risico's die op de activiteiten drukken en dus ook op de winstgevendheid. Denk daarbij onder andere aan de inflatie,

In het kielzog van de resultaten steeg de koers van dit Bel20 aandeel tot maximaal 10% in de vrijdagsessie, om uiteindelijk af te sluiten met een winst van 6,8%.

"Een aantrekkelijke waardering"

De analisten die de zaak volgen, meer bepaald KBC Securities (“houden”), Degroof Petercam (“kopen”) of Kepler Cheuvreux (“ kopen”), hebben allemaal hun advies bevestigd en hun koersdoelen vastgesteld op respectievelijk 8,6 euro, 8 euro en 8,5 euro .

Vooral Frank Claassen van Degroof Petercam is van mening dat de waardering van het aandeel simpelweg te laag is, terwijl Michiel Declercq van KBC Securities van een “aantrekkelijke waardering” spreekt.

ING heeft van haar kant het advies opgetrokken tot "kopen" tegenover eerder "houden", met een ongewijzigd koersdoel van 7 euro.

Dividendrendement van 5,80%

Bpost, waarvan de Belgische Staat de meerderheidsaandeelhouder* is, voert een beleid om elk jaar een dividend uit te keren dat minstens 30 tot 50% van zijn nettowinst vertegenwoordigt.

Het wordt uitgekeerd in twee tranches: een interimdividend in december op basis van de resultaten over de eerste 10 maanden van het jaar en een slotbetaling na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op basis van de resultaten over de laatste twee maanden van het jaar. 

Volgens de consensus van de analisten zou het dividend voor het lopende jaar 0,35 euro kunnen bedragen, ofwel een bruto rendement van bijna 6%. Dit volgens cijfers verstrekt door Factset.

Bij bedrijven waarin de staat de referentieaandeelhouder is, worden de individuele belegger meestal meer in de watten gelegd. Aangezien de overheid op deze inkomsten rekent om de begroting te ondersteunen, zijn de risico's inderdaad kleiner dat deze bedrijven hun dividenden drastisch zullen verlagen.