Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Tweejarige obligaties in dollar leveren meer op dan tienjarige

Het bewijs voor de inversie van de rentecurve is er. Rendementen op korte dollarobligaties leveren momenteel meer op dan obligaties met een langere looptijd.. Ongetwijfeld een goede zaak voor de obligatiebelegger, die zich niet langer tot lange looptijden hoeft te wenden om een behoorlijk rendement te realiseren.

Om een minimaal rendement op de obligatiemarkt te garanderen, was het nog niet zo lang geleden noodzakelijk om te kijken naar zeer, zeer lange looptijden. Daarmee bedoelen we obligaties met looptijden van 20, 30 of zelfs 40 jaar.

Maar sinds enkele maanden zien we, tegen de achtergrond van de agressieve monetaire verkrapping door de Amerikaanse centrale bank, een inversie van de rentecurve in dollar. Door haar beleidsrente te verhogen, wil de FED de economische bedrijvigheid afremmen en zo de inflatie terugdringen.

Dit is ook de reden waarom een inversie van de curve meestal synoniem staat voor een komende recessie, waarbij de stijging van de rente de kosten voor de financiering van de bedrijven doet toenemen.

Er moet ook worden opgemerkt dat de evolutie van de korte rente door een mechanisch effect sterker gecorreleerd is met de evolutie van de basisrentetarieven van de centrale banken.

Voor de belegger is het logisch dat hij zich liever niet voor de zeer lange termijn vastlegt. En terecht, want hoe langer de looptijd van een obligatie hoe meer de prijs en het rendement ervan gevoelig zijn voor veranderingen in de rentetarieven.

Voor meer informatie over dit onderwerp nodigen wij u uit om ons artikel op Oblis School over de duration van obligaties te raadplegen.

Enkele investeringsmogelijkheden

Bij de korte obligaties van hoge kwaliteit in dollar biedt de in mei 2024 aflosbare Amerikaanse staatsobligatie een jaarlijks rendement van 3,80%, gebaseerd op een koers van 98% van de nominale waarde. De tienjarige Amerikaanse staatsobligatie biedt momenteel ongeveer 3,30%.

De bedrijfsobligatie van Apple met een looptijd van nog 3 jaar maakt het mogelijk om een jaarlijks rendement van 3,75% te realiseren. Aan ongeveer 93% van de nominale waarde noteert deze obligatie flink onder pari.

Apple, dat zojuist de iPhone 14 heeft gepresenteerd, mag rekenen op een AA+ rating en dat is één tandje onder de hoogste AAA-rating.

 

Microsoft, de technologische gigant die eigenaar is van Windows, de Office, LinkedIn, Skype, Xbox en GitHub, kan nog steeds terugvallen op de hoogste triple A-rating. De obligatie met een looptijd van nog minder dan 3 jaar biedt een rendement van 3,60%.

Als we een emittent met een lagere kredietkwaliteit bekijken, zoals de staalgigant ArcelorMittal, is het mogelijk om een jaarlijks rendement van 4,30% te realiseren met een emissie die tot juli 2024 loopt.

Daarnaast moeten we ook de obligatie van BMW US Capital met vervaldatum in 2025 vermelden, die een jaarlijks rendement van 4,20% oplevert. Deze Amerikaanse dochter van de Duitse premium autofabrikant heeft een A-rating op de ratingschaal van Standard & Poor's.

Deze obligatie is verkrijgbaar in coupures van 2.000 dollar.

In onze obligatieselectie vindt u ook nog heel wat andere mogelijkheden om in dollars te beleggen.