Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Coupon van 4,6% voor nieuwe dollarobligatie Texas Instruments

Het Amerikaanse elektronicabedrijf Texas Instruments, een bekende naam op het gebied van elektronische componenten en halfgeleiders, heeft twee nieuwe leningen geplaatst. De coupons werden afgeklokt op 4,60% en 4,70%. Dit zijn de eerste prijzen op de secundaire markt.

In totaal haalde de onderneming uit Texas 800 miljoen dollar op, waarvan er 300 miljoen binnen twee jaar moet afgelost worden en 500 miljoen binnen zes jaar. De coupure bedraagt 2.000 dollar.

Emittent Coupon Looptijd Coupure (in USD) Hoofdsom (in USD)
Texas Instruments Inc. 4,70% 18/11/2024 2.000 300 miljoen
Texas Instruments Inc. 4,60% 15/02/2028 2.000 500 miljoen

De obligatie Texas Instruments met vervaldag in 2028 bijvoorbeeld kan op de secundaire markt aangekocht worden aan 99,87% van de nominale waarde, wat het rendement op 4,63% brengt rekening houdend met een coupon van 4,60%. De coupon wordt halfjaarlijks uitgekeerd op 15 augustus en 15 februari.

Uit de recentste versie van de uitgifteprospectus blijkt dat het om een investment-gradeobligatie gaat: Aa3 bij Moody's en A+ bij Standard & Poor's.

Gunstig tijdstip

In datzelfde document preciseert Texas Instruments dat de fondsen gebruikt zullen worden voor algemene doelstellingen van het bedrijf. Maar daarnaast staat er ook in dat de elektronicareus "de opgehaalde cash heel binnenkort wil investeren in depositocertificaten, Amerikaanse staatsbons en andere rentedragende titels".

Texas Instruments vond het ongetwijfeld een gunstig tijdstip om zijn cashpositie te verstevigen. Niettemin is de groep eerder voorzichtig wat betreft de evolutie van zijn activiteiten in de komende maanden. De onderneming die bekend staat om zijn halfgeleiders deed het in het derde kwartaal namelijk beter dan de analistenprognoses, maar heeft voor het vierde kwartaal haar prognoses qua omzet en winst per aandeel naar beneden bijgesteld wegens de sombere toestand in bepaalde segmenten binnen haar sector.

Reeds in het derde kwartaal heeft Texas Instruments "onder een verwachte daling van de activiteiten geleden qua home elektronica en een toenemende daling in de industriesector", liet CEO Rich Templeton optekenen in het persbericht over de kwartaalresultaten.

Ontwerp en productie van halfgeleiders

Texas Instruments is een mondiale speler op het vlak van halfgeleiders en elektronische componenten. De groep ontwerpt, produceert, test en verkoopt ze. In hun catalogus van 80.000 producten staan microcontrollers, processoren, sensoren, draadloze connectiviteitsmodules en wetenschappelijke rekenmachines.

Het concern stelt 31.000 mensen tewerk, exploiteert wereldwijd 15 productiesites en bouwt "jaarlijks tientallen miljarden elektronische chips". Volgens de laatste jaarcijfers werd er in 2021 een omzet van 18,34 miljard dollar (+/- 17,8 miljard euro) gegenereerd.

Op Wall Street bedraagt de beurskapitalisatie bijna 157 miljard dollar (+/- 152 miljard euro).