Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Nieuwe renteverhoging in Canada, obligatie Hyundai biedt rendement van 5,10%

Terwijl de twee grootste centrale banken ter wereld de omvang van hun nieuwe renteverhoging deze week bekend zullen maken, verhoogde de kleinere Canadese bank vorige week woensdag haar belangrijkste rente. Het was de achtste verhoging al, maar het zou wel eens laatste kunnen zijn.

In lijn met de verwachtingen van de valutahandelaren verhoogde de Bank of Canada haar basisrentetarief met 25 basispunten tot 4,50 procent, een niveau dat sinds 2007 niet meer was voorgekomen. Na deze forse verhoging verklaarde de instelling zich bereid een pauze in te lassen om de resultaten van haar monetair beleid te onderzoeken.

Net als elders in de wereld zijn deze herhaalde verhogingen bedoeld om de inflatie onder controle te houden, een inflatie die enorm is gestegen als gevolg van het economische herstel dat volgde op het einde van de pandemie.

In december daalde de inflatie naar 6,3%, tegenover ruim 8% in juni. Een opmerkelijke verbetering, maar nog steeds ruim boven de doelstelling van 2% die de Bank of Canada hanteert.

De neerwaartse tendens van de inflatie zou zich niettemin moeten voortzetten, denkt de bank. Ze zou halverwege het jaar de kaap van 3% benaderen, alvorens volgend jaar terug te keren naar de doelstelling van 2%.

Natuurlijk sluit de centrale bank de deur niet definitief voor verdere renteverhogingen, indien nodig, om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2%. Ze zegt vastbesloten te zijn om de prijsstabiliteit voor de Canadezen te herstellen.

Bernard Keppenne, hoofdeconoom van CBC Banque, trekt hier twee lessen uit. Ten eerste dat de centrale bankiers hun laatste woord nog niet hebben gezegd en dat renteverhogingen nog steeds mogelijk zijn, zelfs na een pauze".

Ten tweede dat de tarieven daarna niet snel zullen dalen, ook al is de rentecurve in Canada omgekeerd, zoals overigens vrijwel overal in de wereld.

Ondertussen wekte de meer inschikkelijke toon in de verklaring van de BoC hoop op de markten en veroorzaakte het een versoepeling van de lange rente. De Canadese tienjaarsrente daalde tot 2,75% tegenover 2,89% voor de aankondiging van de beslissing. Overigens viel de CAD-dollar iets terug ten opzichte van het euro/dollar-koppel.

5,10% rendement in CAD

Als de Bank of Canada daarom zou kiezen voor de monetaire status-quo tijdens haar volgende vergadering die gepland staat voor 8 maart, moet worden opgemerkt dat voor beleggers het renteverschil grotendeels gunstig blijft ten opzichte van beleggingen in euro. Obligaties in CAD brengen dus meer op dan die in euro.

Voor beleggers die op dit verschil willen inspelen, hebben we de obligatie uitgekozen die in 2026 moet worden terugbetaald  door Hyundai Capital Canada, waarvan het jaarlijkse rendement 5,10% bedraagt op basis van een prijs onder pari van 90,70% van de nominale waarde.

De Canadese dochteronderneming van de Zuid-Koreaanse fabrikant kan rekenen op een investment grade "BBB+" bij Standard & Poor's; Ze is verkrijgbaar in coupures van 1.000 Canadese dollar ​​(+/_ 690 euro).

Andere beleggingsmogelijkheden in Canadese dollar vindt u in onze obligatieselectie.