Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

5 obligaties met een coupon van 0% die toch heel interessant zijn voor beleggers

Oblis besteedt vandaag aandacht aan 5 obligaties met een coupon van 0%. Op het eerste gezicht lijken deze obligaties niet interessant, maar we zullen zien dat ze wel degelijk iets te bieden hebben aan de belegger.

De belegger hoeft inderdaad niet te rekenen op een jaarlijkse coupon, maar hij of zij zal het volledige rendement op de vervaldag op zak kunnen steken.

De geselecteerde obligaties noteren allemaal onder pari, maar de terugbetaling gebeurt aan 100%. Het rendement wordt dus bepaald door het verschil tussen de aankoopprijs en de koers van 100% die de belegger ontvangt op de afloopdatum.  

Het feit dat deze obligaties onder pari noteren, maakt ze fiscaal interessant voor Belgische ingezeten beleggers. De roerende voorheffing is namelijk alleen van toepassing op de coupon (die dus 0% bedraagt) en niet op het rendement.

Duitse staatsobligatie: een rendement van bijna 3%

Onder de obligaties die voldoen aan de hierboven vermelde criteria, is er met name de Duitse staatslening die loopt tot 2026. Ze kan momenteel worden gekocht aan een indicatieve koers van 91,80% van de nominale waarde.

Dit betekent dat de belegger deze obligatie kan aankopen aan 9.100 euro, maar zal 10.000 euro op de vervaldag ontvangen.

Het jaarlijks rendement bedraagt zodoende 2,83%.

Belgische OLO: een jaarlijks rendement bijna 3%

Hetzelfde geldt voor de Belgische OLO met looptijd tot 2027, die momenteel in promotie is bij Goldwasser Exchange Services.

Gebaseerd op een indicatieve koers van 87,65% van de nominale waarde bedraagt het jaarlijks rendement 2,89%.

De lineaire obligaties of OLO’s zijn het belangrijkste financieringsinstrument van de Belgische staat op de schuldmarkt. Alleen al dit jaar is de schatkist van plan ongeveer 45 miljard euro op te halen via deze obligaties.

Een bijkomend voordeel is dat er geen TOB (belasting op beursactiviteiten) verschuldigd is op deze OLO.

Nestlé: een jaarlijks rendement van 3,30%

Een andere mogelijkheid is de obligatie van voedingsreus Nestlé. Met een looptijd van nog 20 maanden kan ze momenteel worden gekocht aan een koers van 94,65% van de nominale waarde. Waardoor het jaarlijks rendement tot het einde van de looptijd 3,32% bedraagt.

Engie: een jaarlijks rendement van 3,80%

Met looptijd tot 2027, biedt de obligatie van de Franse energiereus Engie een jaarlijks rendement van 3,81%, dit op basis van een koers die op 86,15% fors onder pari ligt.

Royal Schiphol: een jaarlijks rendement van 4%

Ten slotte is er de obligatie van Royal Schiphol Group,de manager en eigenaar van Amsterdam Airport. Ook deze obligatie heeft een coupon van 0%.

Ze wordt gekocht tegen een koers van 92%, waardoor het jaarlijks rendement 4% bedraagt.

Met ongeveer 52,5 miljoen passagiers op jaarbasis, is Amsterdam Schiphol Airport de derde West -Europese luchthaven. De groep is ook eigenaar en exploitant van Rotterdam-Den Haag Airport, van Lelystad Airport en heeft ook een meerderheidsparticipatie in Eindhoven Airport.