Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Orano 2,75% 2028: een obligatie onder pari met weinig opgelopen intrest

De obligatie met een restduur van vijf jaar van de Franse kernenergiegroep Orano, het vroegere Areva, noteert op de secundaire markt aanzienlijk onder pari. Daarbovenop kan ze met weinig opgelopen intrest aangekocht worden.

De recentste koers van de obligatie ligt rond 91,12% van de nominale waarde, goed voor een rendement van 4,89% op basis van een coupon van 2,75% en een vervaldag op 8 maart 2028. De bij aankoop uit te keren opgelopen intrest blijft dus beperkt tot een tiental dagen.

Het feit dat de lening onder pari noteert, maakt ze trouwens fiscaal aantrekkelijk voor de in België residerende belegger. De meerwaarde tussen de aankoopprijs en de aflossingsprijs is namelijk vrijgesteld van belastingen.

Gepromoveerd naar investment-gradecategorie

De obligatie in coupures van 100.000 euro bezit een BBB- rating bij Standard & Poor's in de investment-gradecategorie. Dat was echter niet altijd zo. Tot november van vorig jaar moesten we ze met een BB+ rating nog gaan zoeken bovenin de speculatieve categorie (bij Standard & Poor's).

Vorige winter besliste S&P dus Orano een promotie te geven naar BBB-. De bijbehorende outlook is stabiel. Dit is volgens Standard & Poor's een weerspiegeling "van stevige resultaatprognoses voor de komende 12 tot 18 maanden, het positieve momentum binnen de nucleaire industrie en de schuldenafbouw van Orano".

Grote speler in nucleaire industrie

Orano is een belangrijke speler op het vlak van kernenergie. Met wereldwijd 17.000 werknemers is deze groep met internationale uitstraling effectief een expert in gans de nucleairebrandstofcyclus, gaande van de grondstoffen tot de afvalverwerking.

Het concern is actief in de extractie, productie, verkoop en verrijking van uranium. Verder houdt Orano zich ook bezig met de afvalrecyclage van gebruikte nucleaire brandstof, de ontmanteling van nucleaire apparatuur, nucleaire geneeskunde enz.

Hun activiteiten, waaronder ook logistiek en engineering op het gebied van kernenergie, dragen bij tot de productie van elektriciteit met een lage koolstofuitstoot, benadrukt Orano.

Uit de laatste jaarcijfers blijkt dat de onderneming in 2022 een omzet boekte van 4,24 miljard euro.

Orano is niet beursgenoteerd.