Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Staatsbon of OLO? Er is een duidelijk verschil in rendement!

Vandaag woensdag begint de tweede campagne van het jaar voor de emissie van de Belgische staatsbons. Samen met de OLO's vormen ze de belangrijkste financieringsinstrumenten van het Federaal Agentschap van de Schuld. Voor de belegger die zijn spaargeld wil diversifiëren met Belgisch schuldenpapier, moeten bepaalde factoren onder de aandacht worden gebracht om de juiste keuze tussen de beide beleggingsinstrumenten te maken.

Wat is het verschil tussen OLO's en staatsbons?

Staatsbons worden vier keer per jaar uitgegeven en zijn bedoeld voor het grote Belgische publiek. OLO's (lineaire obligaties) zijn vooral toegankelijk voor institutionele beleggers en fondsbeheerders, maar uiteindelijk ook voor particulieren.

Alleen al dit jaar wil de Schatkist via deze lineaire obligaties zo'n 45 miljard euro ophalen, een historisch hoog bedrag. Op staatsbons wordt over het algemeen slechts voor enkele tientallen miljoenen per jaar ingeschreven.

Dit betekent da tde  OLO's  veel meer liquide zijn op de secundaire markt. Opgemerkt moet worden dat in beide gevallen de taks op beursverrichtingen (TOB) niet van toepassing is.

Coupons van 2,50 en 3% voor de nieuwe staatsbons

Net als in maart is de campagne die vandaag woensdag begint (en eindigt op 2 juni) opgesplitst in twee staatsbons die over drie en tien jaar vervallen, met coupons van respectievelijk 2,50% en 3% die jaarlijks betaalbaar zijn.

OLO’s bieden de meeste voordelen

Naast het "liquiditeit"-aspect dat het mogelijk maakt om voor OLO's op de secundaire markt betere aan- of verkoopprijzen te bekomen, maken de huidige marktomstandigheden deze laatste ook fiscaal aantrekkelijker. En dus uiteindelijk ook op het vlak van remuneratie.

Een constatering die zeker geldt voor de  OLO's die enkele jaren geleden werden uitgegeven toen de rente nog op een laag niveau stond.

Zo kan de OLO 2033 met een coupon van 1,25% worden aangekocht tegen een prijs die ver onder pari op 85% van de nominale waarde ligt, met een jaarlijks nettorendement van 2,68%.

Op basis van een uitgifteprijs van 100% van de nominale waarde en een coupon van 3%, bedraagt ​​het nettorendement van de nieuwe staatsbon 2033 2,10%.

Een snelle rekensom leert ons dus dat er een verschil is van 58 basispunten (0,58%) in het voordeel van de OLO.

Waar komt dit prestatieverschil vandaan?

Dit rendementsverschil wordt verklaard door het feit dat de roerende voorheffing van 30% betrekking heeft op het bedrag van de coupon en niet op het rendement.

Door de hogere coupon is op de staatsbon dus meer roerende voorheffing verschaft.

De effectieve belastingvoet (E.B.V.) berekend door de beursvennootschap Goldwasser Exchange vormt daar een bewijs van, deze bedraagt ​​30% voor de staatsbon tegenover 13,5% voor de OLO.

Geen makelaarskosten voor staatsbons

Het inschrijven op de nieuwe staatbons op de primaire markt brengt inderdaad geen makelaarskosten bij aankoop met zich mee. Dat is natuurlijk wel het geval voor OLO's. Maar zelfs rekening gehouden met deze factor pleit het verschil in rendement duidelijk in het voordeel van de laatste.

Toch de staatsbon voor wie een hogere coupon verkiest...

Voor beleggers die elk jaar een hogere coupon willen ontvangen, zelfs als dit betekent dat het rendement meer wordt belast, biedt een staatsbon een ​​hogere coupon dan de staatsobligatie (3% bruto per jaar voor de staatsbon 2033).