Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Rendement van 4,30% voor obligatie in Noorse kroon met AAA-rating

De Noorse kroon is sinds 1 januari met ruim 6% gedaald ten opzichte van de euro. Een daling die misschien wat paradoxaal lijkt gezien de welvaart van dit rijke Scandinavische land en het zeer restrictieve monetaire beleid dat door de Centrale Bank wordt opgelegd.

Nadat de Bank van Noorwegen nog maar twee jaar geleden, in september 2021, een van de eerste centrale banken in de westerse wereld was die tot monetaire verkrapping overging, volgden elf renteverhogingen na elkaar, waardoor de basisrente nu op 4,0% staat.

4,0% is tevens ook de nieuwe basisrente die donderdag door de ECB werd aangekondigd. Hoewel de Europese Centrale Bank echter duidelijk heeft gesuggereerd dat dit de laatste stijging in de huidige cyclus zou zijn, heeft Norges Bank gewaarschuwd voor een waarschijnlijke verdere stijging van 25 basispunten volgende week.

Dit volstaat om de daaropvolgende stijging van de NOK met 0,6% ten opzichte van de euro te verklaren.

Op de achtergrond blijft de inflatie veel te hoog in vergelijking met de beoogde doelstelling van 2,0%, gestimuleerd door loonstijgingen en de zwakte van de Noorse kroon waardoor import duurder wordt.

In juli bedroeg de onderliggende inflatie, gecorrigeerd voor de volatiele energieprijzen, in Noorwegen 6,4%.

“De stijging van de consumentenprijzen is enigszins vertraagd, maar is nog steeds hoog en ligt duidelijk boven onze doelstelling”, aldus Norges Bank. In juni gaf de centrale bank aan dat de beleidsrente dit najaar kan pieken op 4,25%, een piek die echter zou kunnen worden verhoogd als de inflatie niet scherper daalt.

Trage groei in de eerste helft

Wat de economie betreft, zag Noorwegen, nadat het de pandemie beter had doorstaan dan de meeste andere landen, zijn groei in de eerste helft van het jaar afvlakken tot 0,2%. Dit onder invloed van de hoge inflatie en de stijgende rentetarieven, wat de koopkracht verminderde en op de vraag woog.

Economen geciteerd door de Noorse media beschouwden deze nulgroei echter als "uitstekend nieuws". Het is volgens hen een teken dat wijst in de richting van een zachte landing voor de Noorse economie, wat zou moeten resulteren in een vertraging van de inflatie.

Het grootste deel van de Noorse economie is afhankelijk van de ondergrond, die rijkelijk voorzien is van olie en aardgas. De olieproductie is dan ook de belangrijkste activiteit in dit land met meer dan vijf miljoen inwoners.

Noorwegen is met voorsprong Europa's grootste leverancier van aardgas geworden en heeft in 2022 een recordhandelsoverschot behaald dat overeenkomt met zo'n 147 miljard euro.

Genoeg om zijn staatsfonds, het grootste ter wereld, van voldoende financiële middelen te voorzien. Dat fonds moet de inkomsten van de Noorse staat uit koolwaterstoffen aanwenden om de toekomstige uitgaven van de verzorgingsstaat te financieren.

Het fonds werd eind juni gewaardeerd op ruim 1.330 miljard euro en bezit gemiddeld 1,5% van alle beursgenoteerde aandelen ter wereld. Het belegt ook in obligaties, niet-beursgenoteerd vastgoed en duurzame energieprojecten.

Een obligatie met een triple A-rating

Voor de belegger die zou overwegen zijn spaargeld te diversifiëren in Noorse kroon, hebben we de obligatie met einddatum 2028, uitgegeven door de Duitse publieke bank KfW, onder de aandacht gebracht.

Het jaarlijkse rendement op de eindvervaldag bedraagt ​​4,30%, gebaseerd op een prijs van ongeveer 99,70% van de nominale waarde.

De obligatie, die door Standard & Poor's een AAA-rating heeft gekregen, is verkrijgbaar in coupures van 10.000 kronen, oftewel minder dan 1.000 euro.