Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Rendement van 4% voor obligatie Berkshire Hathaway 0% 12/03/2025

De obligatie van holding Berkshire Hathaway met een restduur van twee jaar en een coupon van 0% gaat op de secundaire markt met een forse korting over de toonbank. Het rendement loopt op tot zo'n 4%.

Concreet kan de lening Berkshire Hathaway, de holding van de befaamde Amerikaanse belegger Warren Buffett, aan 94,32% van de nominale waarde aangekocht worden. Beleggers strijken een vergoeding op van 4,02% op basis van een looptijd tot 12 maart 2025 en een coupon van 0%.

Niet-belast rendement

De "nul"-coupon in combinatie met een koers onder pari maakt de obligatie fiscaal aantrekkelijk voor de in België residerende belegger. Het rendement is immers samengesteld uit twee aparte delen die elk onder een ander fiscaal regime vallen. Enerzijds is er het bedrag van de coupon (0% in dit geval), die aan 30% belast wordt, en anderzijds is er de meer- of minderwaarde tussen de aankoopprijs en de aflossingsprijs die meestal belastingvrij is.

De obligatiefiches die u op Oblis kan raadplegen vermelden voor Belgische ingezetenen, in het veld "E.B.V." (effectieve belastingvoet), hoe zwaar het rendement van een obligatie belast wordt. Hoe lager die E.B.V. is, hoe fiscaal aantrekkelijker de lening is.

Apple, Coca-Cola, Kraft-Heinz…

Berkshire Hathaway (Berkshire) is een multinationale investeringsmaatschappij die via dochterondernemingen gediversifieerd actief is in verschillende belangrijke marktsegmenten: verzekeringen en herverzekeringen, spoortransport van goederen, energie- en nutsbedrijven, goederenproductie, de dienstensector en de detailhandel. Sommige bedrijven (in de verzekeringssector) zijn volledig in handen van de multinational en in andere heeft de groep enkel een participatie (hoofdzakelijk grote Amerikaanse bedrijven die beursgenoteerd zijn).

Eind 2022 was Berkshire bijvoorbeeld de hoofdaandeelhouder van acht captains of industry: American Express, Bank of America, Chevron, Coca-Cola, HP Inc., Moody's, Occidental Petroleum en Paramount Worldwide.

In de eerste zes maanden van het jaar kon Berkshire volgens de recentste jaarcijfers een nettowinst verdelen onder zijn aandeelhouders van 71,42 miljard dollar (+/- 67 miljard euro), waarvan 53,31 miljard dollar (+/- 50 miljard euro) winst op investeringen en aanverwanten en daarnaast een exploitatiewinst van 18,11 miljard dollar (+/- 17 miljard euro).

Op Wall Street is de holding van Warren Buffett ongeveer 803 miljard dollar (+/- 753 miljard euro) waard.