Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Wat is een obligatie ?

Obligaties zijn financiële produkten die u aankoopt om uw vermogen te doen renderen.

Bij het kopen van een obligatie leent u uw kapitaal aan een organisme die daarmee haar schulden zal aflossen of investeringen kan realiseren (de uitgever kan dus zowel een ondernemer zijn als een publieke groep of een Staat).

Een obligatie is zodoende een schuldvordering. Het vormt het bewijsstuk dat de uitgever ervan u een bepaalde som verschuldigd is. In ruil voor uw lening zal de uitgever u zo vaak mogelijk belonen door de betaling van een interest onder de vorm van een coupon. De naam 'coupon' dateert van vroeger : deze financiële effecten werden gedrukt op papier en het innen van de intrest gebeurde door de afgifte van de coupons die van het papieren effect geknipt werden.

Voordelen :

De voordelen van een obligatie mag u niet alleen meten op het vlak van rentabiliteit maar ook in functie van het beheer van de risico’s. Als u geld leent aan iemand, mag u er principeel van uitgaan dat uw lening zal terugbetaald worden. De ontlener verbindt er zich inderdaad toe om binnen een vooraf gekende vervaltermijn een bepaald bedrag terug te betalen. Enkel en alleen bij onvermogen van de uitgever (zoals een faillissement) bent u niet langer volledig zeker dat u uw kapitaal zal terugzien.

Als u een obligatie bezit, bent u in bijna alle gevallen zeker van een vaste opbrengst (de grootte van uw jaarlijkse intrest is gekend op moment van de aankoop van het effect).

Bij de aankoop van een obligatie tekent u (de uitlener) als het ware een contract met de ontlener waarbij u over bepaalde zaken al meteen overeenstemming bereikt.

In het kader van een diversificatie van uw portefeuille, teneinde het best gewapend te zijn tegen de risico's van de beurs, nemen obligaties daarom een geschikte plaats in in uw vermogen.