Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

CDS : De verzekering tegen de wanbetaling van een uitgever

De CDS functioneren eigenlijk als een gevoelsbarometer van de markt jegens een uitgever. Als de markten ongerust zijn, trekken ze aan, terwijl ze inkrimpen zodra de situatie terug verbetert.

Wat zijn nu die beruchte CDS’s ?

Een CDS, of Credit Default Swap, is een onderhands contract afgesloten tussen koper en verkoper om beschermd te zijn tegen het risico van wanbetaling van een uitgever. De koper betaalt daarvoor een premie, de prijs van de CDS, aan de verkoper om zijn obligatieportefeuille te beschermen.

De CDS zijn zodoende een soort verzekering tegen een faling van een uitgever. In tegenstelling tot een auto- of brandverzekering varieert de waarde van een credit default swap elke dag, in functie van de evolutie van het vertrouwen van de markten en de economische financiële gezondheidstoestand van de uitgever. De CDS zijn in feite financiële instrumenten die tussen de professionals op de markt van financiële derivaten verhandeld worden.

Hoe werkt zo’n CDS ?

De prijs ervan wordt uitgedrukt in basispunten, of bp. Hoe meer de prijs stijgt, hoe groter het risico dat de uitgever failliet zal gaan. Men zegt dan dat de CDS aantrekt of uitbreidt. Omgekeerd, als de prijs daalt dan leidt men eruit af dat de krediettoestand van de emittent verbetert. Men zegt dan dat de prijs ontspant of inkrimpt.

Een voorbeeld: Als een CDS van uitgever X stijgt met tien basispunten, tot 110, wil dat zeggen dat diegene die bescherming koopt, namelijk de belegger die zijn schuldbewijzen die hij in portefeuille heeft wil vrijwaren, 110.000 euro moet betalen om 10 miljoen euro aan effecten te verzekeren, wat overeenstemt met 10.000 euro meer dan een dag eerder.

Iedere belegger kan CDS’s kopen of verkopen, ook al heeft hij geen obligaties in portefeuille. Die markt is evenwel voorbehouden aan de professionals.

De krapte en het gebrek aan liquiditeit en transparantie van de CDS-markt kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen in de spreads (van de prijzen). Vandaar ook dat ze vaak aan kritiek onderworpen zijn.