Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

De notering of rating van een obligatie

Om de risico's van insolvabiliteit van de uitgevers van obligaties in te schatten geven een aantal noteringsagentschappen (of ratingkantoren) een notering aan sommige uitgevers (zij die daar uitdrukkelijk om verzoeken). De belegger kan zich op deze manier inlichten over de zekerheidsgraad van een obligatie.

Deze agentschappen (Standard & Poor's, Moody's en Fitch) krijgen weliswaar soms kritiek te verduren. Door de subprime kredietcrisis is gebleken dat een aantal afgeleide produkten financiële produkten bevatten die zeer hoog genoteerd waren maar achteraf bijzonder risicovol waren. Bovendien zijn sommige noteringsagentschappen ook professioneel actief in de ondernemingen die obligaties uitgeven. Wie zowel rechter als partij is, kan uiteraard soms (bewust) de bal misslaan bij het inschatten van het risico. Al moet elke belegger onthouden dat hij een notering niet blindelings mag volgen, ze blijft wel een belangrijke graadmeter om de risico's te berekenen volgens de gekozen beleggingstrategie.

Nog belangrijker is dat de notering natuurlijk een impact heeft op het rendement van obligaties. Wie zijn geld leent aan een onderneming die niet echt betrouwbaar is, zal een hoger rendement eisen, als een soort risicopremie. Dat geldt ook voor obligaties. Ondernemingen die hoge notering krijgen, kunnen obligaties uitgeven met lage rentevoeten. Omgekeerd moet een minder goed genoteerde onderneming veel grotere coupons uitkeren dan de anderen (obligaties met hoog rendement). Deze produkten zijn riskant maar tegelijkertijd heel speculatief.

Hieronder vindt u een lijst met de notering die Moody's, S&P en Fitch hanteren.
 

  Beschrijving Moody's S&P Fitch  
  Uitstekende kwaliteit Aaa AAA AAA  
Gemiddeld uitstekende kwaliteit Aa1 AA+ AA+
Aa2 AA AA
Aa3 AA- AA-
Gemiddelde kwaliteit A1 A+ A+
A2 A A
A3 A- A-
Gemiddeld lage kwaliteit Baa1 BBB+ BBB+
Baa2 BBB BBB
Baa3 BBB- BBB-
 
  Beschrijving Moody's S&P Fitch  
  Speculatief Ba1 BB+ BB+  
Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-
Zeer speculatief B1 B+ B+
B2 B B
B3 B- B-
Aanzienlijk risicovol Caa1 CCC+ CCC+
Geringe slaagkans om resultaat te halen Caa2 CCC CCC
Caa3 CCC- CCC-
Zeer speculatieve en riskante obligatie Ca CC CC
Zo goed als failliet C C C
 

 

Opmerking : Wanneer wordt aangeduid NR als notering voor S&P, betekent het dat de obligatie is  « Not Rated » of is niet genoteerd.  Met andere woorden,  deze obligatie wordt niet of niet meer gevolgd door de ratingbureau.