Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

De prijs van een obligatie

Er zijn drie manieren om een obligatie te valoriseren: de koers, het rendement en de spread, namelijk het renteverschil met een referentierente (staatslening of mid-swap). We nemen hier de koers onder de loep.

Een van de bijzondere kenmerken van obligaties is dat hun prijs uitgedrukt wordt als een percentage van de nominale waarde. Zo zal een effect met een nominale waarde van 1.000 euro dat 100% genoteerd staat 1.000 euro waard zijn. Als het echter verhandeld wordt tegen 95%, zal het 950 euro waard zijn, en 1.050 euro als de koers 105% bedraagt.

Er spelen heel wat parameters mee bij de bepaling van de prijs van een obligatie. In de eerste plaats zijn dat de interestvoeten, die zelf afhankelijk zijn van de economische toestand. Doorgaans stijgt de rente tijdens een periode van groei en daalt ze in tijden van crisis. Er kan ook druk ontstaan op de rentevoeten als er zich in een bepaald land financiële moeilijkheden voordoen. De inflatie en het monetair beleid van de centrale banken spelen eveneens een rol in de rente-evolutie. Hoe hoger de inflatieverwachtingen, hoe meer de rente zal toenemen.

Wat de privéobligaties betreft, hebben parameters die specifiek zijn voor de emittent en zijn sector eveneens een invloed op de evolutie van de koers van de obligaties. De belangrijkste parameter voor een belegger in obligaties is daarbij de vorming van cashflow door de onderneming. De netto schuldenlast en het vermogen van de onderneming om haar schuldaflossingen na te komen, spelen in dit verband ook een zeer belangrijke rol. De kredietratings die toegekend worden door de ratingbureaus (Fitch, Moody’s en Standard & Poor’s) weerspiegelen het risicoprofiel van de emittent.

Gegeven die verschillende parameters, zal de markt van een welbepaalde uitgever een bepaald rentepercentage eisen om de risico’s die verband houden met de economische context en de betrokken onderneming te vergoeden. Hoe moeilijker de toestand, hoe hoger de rente.