Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Het rendement van een obligatie

Een van de kenmerken van een belegging in obligaties is dat u op gezette tijden een bedrag ontvangt dat overeenkomt met de interest die uitbetaald wordt door de instelling (onderneming, bank, Staat) aan wie u geld leent. Men noemt dat de coupon.

De coupon mag echter niet verward worden met het rendement van de obligatie. Als de coupon bij de uitgifte definitief werd vastgeklikt (ook zo voor variabele coupons waarvan men op voorhand de variabele criteria kent), zal het rendement in functie van de koers van de obligatie evolueren.

Het is niet omdat een obligatie een interest van 5% oplevert, dat ze ook zoveel zal renderen. Dat kan meer zijn of minder, naargelang de prijs die betaald werd. Enkel als er sprake is van een obligatieprijs van 100%, of a pari, dan zijn coupon en rendement gelijkwaardig. In alle andere gevallen zijn coupon en rendement verschillend.

In werkelijkheid is de prijs van een obligatie zelden 100%, of ze nu op de secundaire markt dan wel de primaire markt - waar de uitgevers een kleine premie voorzien voor de institutionele onderschrijvers - is uitgegeven.

Schematisch kan men stellen dat het rendement best te meten valt in verhouding met de coupon en de koers van de obligatie. Als de obligatie goedkoper was dan 100%, zal het rendement ervan hoger zijn dan de coupon. Dit geldt ook in omgekeerde zin als de obligatie boven pari werd verkocht.

Het rendement kan bruto of netto zijn. Bij een bruto rendement is er geen rekening gehouden met de toepasselijke fiscaliteit. Bij het netto rendement is de belasting al afgehouden.

De notie rendement staat toe om obligaties met verschillende modaliteiten (nominale waarde, coupon, looptijd, notering...) onderling te vergelijken, of het nu bij dezelfde uitgever is dan wel bij verscheidene uitgevers.

Voorbeeld van berekening :

Voor een obligatie op 10 jaar met een nominale waarde van 1.000 euro en een coupon van 5%, elk jaar (in het geval van een jaarlijkse uitbetaling, maar het kan ook halfjaarlijks of driemaandelijks zijn) zal u 50 euro ontvangen gedurende tien jaar.

Als u diezelfde obligatie niet aan 100% maar aan 95% koopt, met andere woorden voor 950 euro, dan ontvangt u nog altijd dezelfde coupon, maar dan is de investeringsbasis niet meer gelijk aan 100%. Het rendement zal in dat geval ongeveer 5,26% bedragen (50 euro op 950 euro). Omgekeerd, als uw aankoop u 105% gekost heeft, of 1.050 euro, dan is het rendement nog maar 4,76%.

Bovenstaande berekeningen zijn uiteraard vereenvoudigd, onder meer omdat geen rekening gehouden wordt met de munterosie in de loop van de tijd, beter bekend als inflatie. Een euro van vandaag is meer waard dan een euro van morgen ten gevolge van de stijging van de prijzen.