Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 9u tot 17u30

Toegang klant

Kan u zich indekken tegen een heropleving van de rente ?

In de obligatiewereld gaat alles goed wanneer de intrestvoeten dalen. Het is pas als ze stijgen dat het voor de obligatiehouders moeilijk wordt (voorzover de financiële gezondheid van de uitgever stabiel blijft) .

De prijs van een obligatie en haar rendement evolueren in tegenovergestelde richting. Als de lange termijnrente daalt zal de prijs van een obligatie met een vaste coupon toenemen.

Het rendement van een obligatie zal meestal hoger zijn dan de rendement van de markt maar ze zal toch geneigd zijn om de markt te volgen. Als de lange rente dus begint te dalen gaat het rendement van reeds uitgegeven obligaties ook geneigd zijn om te dalen, wat zich meteen zal vertalen in een opwaardering van de obligatie zelf. Men kan dezelfde redenering ook omgekeerd maken. Als de rente stijgt zal de waarde van reeds uitgegeven obligaties dalen...

De vraag die zich stelt is dan de volgende: kan men zich indekken tegen het risico van de stijging van de rentes ?

Een efficiënte manier is vooreerst ervoor zorgen dat uw portefeuille ook obligaties met een variabele rente bevat. Of, anders gezegd, obligaties met een vlottende rente (FRN hetzij floated rate note). Bij obligaties met een vaste rente is de intrestvoet vanaf de uitgifte meteen gekend, terwijl obligaties met een variabele rente kan variëren in functie van de rente op de markt. De coupon wordt dan berekend op basis van een referentierente (meestal de Euribor voor de uitgiftes in euro), verhoogd met een marge.

Als intresten trimestrieel of semestrieel worden uitgekeerd zal de rente in functie daarvan vastgesteld worden ; Euribor op drie maanden, of op zes maanden bijvoorbeeld. Deze wordt vastgelegd bij de uitgifte van de effecten.

Deze bescherming moet ergens vergoed worden natuurlijk : het rendement op het moment van de uitgifte zal lager zijn dan deze van een obligatie met een vaste rente.

Het is pas bij een stijging van de rente dat het belang van deze obligatie echt naar boven komt. De waarde van obligaties met een variabele rente zou stabiel moeten blijven terwijl de waarde van deze met een vaste rente gaat zakken, omdat de beleggers liever een nieuw uitgegeven obligatie kopen met een interessantere rente.