Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Het verschil begrijpen tussen een schuld "senior" en een schuld "achtergesteld"

De ondernemingen die een beroep doen op de obligatiemarkten om zich te financieren, maken steeds vaker gebruik van de techniek van de "achterstelling van schulden". Met deze techniek kunnen de verschillende obligaties gerangschikt worden op prioriteit door dezelfde onderneming, voor het geval deze niet in staat is om de financiële verplichtingen na te komen.

In geval van solvabiliteitsproblemen is de uitgever verplicht om in de eerste plaats de prioritaire obligaties terug te betalen. De activa die overblijven na de aflossing van de prioritaire obligaties zullen gewijd worden aan de terugbetaling van obligaties met een lager prioriteitsniveau, als die er nog zijn. 

Het is dus heel belangrijk om het prioriteitsniveau te weten, voordat u in een obligatie investeert. Alle uitgiftes zijn weer anders maar de hiërarchie van de obligaties is als volgt:

1) De obligaties "senior, gegarandeerd"

De obligaties "senior, gegarandeerd" worden algemeen gesproken beschouwd als de waardetitel met het hoogste niveau van prioriteit. Zij bevinden zich op hetzelfde niveau als de obligaties "senior", maar zijn bovendien gegarandeerd door één of meer activa van de uitgever. In geval van insolvabiliteit worden de verpande activa prioritair gewijd aan de aflossing van de gedekte schuld. 

2) De obligaties "senior, niet-gegarandeerd"

De obligaties "senior, niet-gegarandeerd" bieden geen enkel voorrecht wat betreft de activa van de uitgevende onderneming. De betaling van de coupons en de terugbetaling van de obligatie op de einddatum worden uitsluitend gegarandeerd door "de goede trouw en de kredietwaardigheid" van de uitgever. 

3) De "achtergestelde" obligaties

De achtergestelde obligaties hebben een laag prioriteitsniveau. In geval van insolvabiliteit hebben de houders van zulke obligaties pas recht op terugbetaling na de volledige aflossing voor de houders van niet-achtergestelde obligaties. Gezien het grotere risico, biedt dit type obligatie meestal een hoger rendement dan de obligaties "senior".

4) De obligaties "junior, achtergesteld"

De obligaties "junior, achtergesteld" hebben een nog lager prioriteitsniveau dan de achtergestelde obligaties. In geval van insolvabiliteit hebben de houders van zulke obligaties pas recht op terugbetaling na de volledige aflossing voor de houders van niet-achtergestelde en achtergestelde obligaties. Gezien het grotere risico, biedt dit type obligatie meestal een hoger rendement dan de obligaties "senior" en de achtergestelde obligaties. 

In de praktijk zijn deze obligaties, die ook wel "hybride obligaties" worden genoemd, vaak eeuwigdurend en verlenen soms aan de uitgever de mogelijkheid om de betaling van een coupon tijdelijk of definitief te schorsen.

Als u meer over dit onderwerp zou willen weten, aarzel dan niet om ons artikel "De “hybride” obligaties en hun coupon" te raadplegen.