Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Verschillen tussen een aandeel en een obligatie ?

Obligaties zijn financiële producten die u aankoopt om uw vermogen te doen renderen. Deze producten zijn minder gekend dan aandelen en hebben ook totaal andere kenmerken.

Bij het kopen van een aandeel van een onderneming investeert u rechtstreeks in het kapitaal van deze onderneming. Een aandeel is dus een eigendomstitel. In ruil voor deze investering zal de onderneming u zo vaak mogelijk belonen door de uitkering van haar jaarlijkse winsten onder de vorm van een dividend op het aandeel. Dit dividend is uiteraard variabel: de grootte ervan hangt zowel van de gekozen strategie door de bestuurders af als van de winstmogelijkheden van de onderneming.

Bij het kopen van een obligatie leent u uw kapitaal aan een organisme die daarmee haar schulden zal aflossen of investeringen kan realiseren (de uitgever kan dus zowel een ondernemer zijn als een publieke groep of een Staat of... ). Een obligatie is zodoende een schuldvordering. Het vormt het bewijsstuk dat de uitgever ervan u een bepaalde som verschuldigd is. In ruil voor uw lening zal de uitgever u zo vaak mogelijk belonen door de betaling van een interest onder de vorm van een coupon. De naam 'coupon' dateert van vroeger : deze financiële effecten werden gedrukt op papier en het innen van de intrest gebeurde door de afgifte van de coupons die van het papieren effect geknipt werden.

Een obligatiehouder heeft dus een andere rol dan de aandeelhouder. Ook al is het beoogde doel van de obligatiehouder gelijkaardig aan dat van de aandeelhouder (= rendement zoeken voor zijn vermogen), gedraagt deze zich meer als 'geldschieter' dan als belegger. Wat biedt dan eigenlijk het beste rendement?

De voordelen van een obligatie:

De voordelen van een obligatie mag u niet alleen meten op het vlak van rentabiliteit maar ook in functie van het risico. Als u geld leent aan iemand, mag u er principieel van uitgaan dat uw lening zal terugbetaald worden. De ontlener verbindt er zich inderdaad toe om binnen een vooraf gekende vervaltermijn een bepaald bedrag terug te betalen. Enkel en alleen bij onvermogen van de uitgever (zoals een faillissement) bent u niet langer volledig zeker dat u uw kapitaal zal terugzien. Obligaties zijn dus in het algemeen veel minder riskant dan aandelen.

Ander voordeel: het bezit van een aandeel betekent niet dat u altijd een dividend uitgekeerd krijgt, terwijl u als obligatiehouder in bijna alle gevallen een vaste opbrengst krijgt (de grootte van uw jaarlijkse intrest is gekend op moment van de aankoop van het effect).

Bij het kopen van een aandeel gokt u op een (financieel) positieve toekomst van de onderneming; bij een obligatie tekent u (de uitlener) als het ware een contract met de ontlener waarbij u over bepaalde zaken al meteen overeenstemming bereikt.

Omdat het risico lager is, is het te verwachten rendement meestal ook lager. Maar in het kader van een diversificatie van uw portefeuille teneinde het best gewapend te zijn tegen de risico's van de beurs, nemen obligaties daarom een goede plaats in in uw vermogen. Vooraleer u echter uw portefeuille samenstelt dient u evenwel nog te weten dat er verschillende soorten obligaties bestaan die niet allemaal dezelfde risicograad hebben.